Centrum Wizowe – nowe zasady aplikacji o wizę do Chin

Od 15 października 2018 zmieniły się zasady aplikacji o wizę do Chin. Nie można już tego dokonać bezpośrednio w ambasadzie lub konsulacie. Zajmuje się tym teraz Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie, czyli w skrócie Centrum Wizowe. Ma to usprawnić jakość usług i przyspieszyć proces ubiegania się o wizę. Centrum nie jest placówką dyplomatyczną i nie uczestniczy w przyznawaniu wiz, a jedynie pośredniczy pomiędzy ambasadą a interesantami. Jak aplikować o wizę do Chin przez Centrum Wizowe?

Centrum Wizowe

Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych

Aplikacja o wizę przez Centrum Wizowe w Warszawie dotyczy osób posiadających paszporty prywatne. Osoby z paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi albo ubiegające się o chińską wizę dyplomatyczną, służbową lub kurtuazyjną wciąż składają wnioski wizowe bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady. Natomiast osoby ubiegające się o wizę do specjalnych regionów administracyjnych ChRL (Hongkongu lub Makau) od 1 maja 2019 r. również aplikują w Centrum Wizowym.

Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych jest jedyną placówką upoważnioną przez chińską ambasadę do pośredniczenia w aplikacjach wizowych. Warto podkreślić, że Centrum nie uczestniczy w procesie przyznawania wizy. Wnioski wizowe rozpatrują urzędnicy Wydziału Konsularnego Ambasady Chin. Urzędnik konsularny może poprosić aplikanta o uzupełnienie dokumentów lub o wizytę w Wydziale Konsularnym w celu rozmowy z konsulem.

Adres: Warszawa, ul. Sienna 39

Telefon: +48 22 278 63 00

E-mail: warsawcenter@visaforchina.org

Strona internetowa: visaforchina.org

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00 (składanie wniosków), 09:00-16:00 (odbiór paszportów)

Istnieje możliwość darmowej rejestracji na stronie internetowej Centrum Wizowego. Rejestracja daje nam szybki dostęp do całej historii naszych aplikacji o wizy do Chin. Ułatwia również wypełnianie kolejnych wniosków poprzez automatyczne uzupełnianie informacji z poprzednich.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak aplikować o wizę do Chin przez Centrum Wizowe?

O wizę do Chin należy ubiegać się z odpowiednim wyprzedzeniem, od trzech miesięcy do jednego miesiąca przed wyjazdem. Warto mieć na uwadze, że wiza jest ważna od momentu jej wystawienia, a nie od momentu wjazdu na teren Chin. Nie należy aplikować o wizę za szybko, aby jej ważność nie wygasła przed naszym wyjazdem.

Aplikację o wizę składa się w Chińskim Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie. Wnioski można składać codziennie od 9 do 15, natomiast odbierać paszporty – aż do godziny 16. Aplikując o wizę, możemy umówić się na konkretną godzinę poprzez stronę internetową. Do Centrum Wizowego należy udać się z zestawem odpowiednich dokumentów.

Dokumenty potrzebne do aplikacji o wizę:

  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia z 2 pustymi stronami na wizę
  • Aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe
  • Wypełniony wniosek wizowy Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek można wypełnić online poprzez stronę internetową Centrum Wizowego. Uwaga. Wniosku o wizę nie można złożyć przez Internet. Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, odręcznie podpisać i przynieść osobiście do Centrum Wizowego wraz z potrzebnymi dokumentami.
  • Potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych w obie strony oraz noclegów w hotelach (nie dotyczy wiz D, J1, R, X1, Z).
  • W przypadku wizy biznesowej, należy przedstawić także Invitation Letter (zaproszenie od biznesowego partnera lub dowód udziału w targach).
  • W przypadku osób, które nie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, ale składają w Warszawie wniosek o wizę do Chin, wymagane jest przedstawienie dowodu legalnego pobytu na terenie Polski.
Szkolenie: Eksport do Chin

Odbiór wizy do Chin przez Centrum Wizowe

Po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów otrzymujemy formularz odbioru, który jest potwierdzeniem złożenia wniosku i na którym podana jest data odbioru. Należy z nim udać się do Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych po odbiór paszportu. Czas oczekiwania na wizę to około 4 dni robocze (w trybie ekspresowym 3, a trybie superekspresowym – 2. Uwaga. Ubiegać się o wizę w trybie superekspresowym można jedynie po spełnieniu odpowiednich warunków). Status naszej aplikacji można również sprawdzić na bieżąco na stronie Centrum Wizowego.

Warto dodać, że istnieje możliwość przesłania przez Centrum Wizowe paszportu z wizą drogą pocztową. Proces rozpatrywania wniosku w tym wypadku trwa co najmniej 10 dni roboczych i jest dodatkowo płatny.

Po otrzymaniu wizy, pamiętaj o sprawdzeniu zgodności wszystkich zawartych danych, takich jak: nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, ważność, ilość wjazdów i czas pobytu.

Ile kosztuje aplikacja o wizę do Chin przez Centrum Wizowe?

Opłaty związane z aplikacją o wizę do Chin reguluje się przy odbiorze paszportu. Składając wniosek o wizę do Chin poprzez Centrum Wizowe, należy pokryć koszt wizy oraz dodatkowy koszt usługi. Złożenie wniosku o wizę jest aktualnie możliwe jedynie za pośrednictwem Centrum Wizowego. W efekcie, opłata za wizę do Chin wzrosła niemal dwukrotnie.

  • Wiza do Chin 260 zł + koszt usługi 185 zł = 445 zł
  • Wiza w trybie ekspresowym 370 zł + koszt usługi 275 zł = 645 zł
  • Wiza w trybie superekspresowym 420 zł + koszt usługi 370 zł = 790 zł
  • Wiza wysłana pocztą 260 zł + koszt usługi 275 zł = 535 zł

Uwaga: ceny podlegają kwartalnym poprawkom.

Zwiększone koszty aplikacji o wizę będą znacznym utrudnieniem dla osób wyjeżdżających do Chin. Może to być jednak krok w stronę wprowadzenia elektronicznej formy składania wniosków o wizę Chińskiej Republiki Ludowej, co w przyszłości znacznie ułatwiłoby cały proces. Już teraz usprawnieniem jest możliwość aplikacji o wizę w Centrum Wizowym we wszystkie dni robocze (a nie, jak do tej pory, tylko przez dwa dni).

Warto wspomnieć, że istnieje także możliwość, by wjechać na teren Chin bez wizy. Dotyczy to tranzytów 72- oraz 144-godzinnych oraz pobytu na wyspie Hainan. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza nie przyjmuje wniosków wizowych ani nie pośredniczy w procesie ubiegania się o wizę. Wszystkie pytania dotyczące wiz prosimy kierować bezpośrednio do Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie lub do konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej.

Szkolenie: Eksport do Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 15