Wiza biznesowa do Chin. Jak wypełnić wniosek o wizę biznesową do Chin?

Podstawową formalnością, którą trzeba dopełnić przed wyjazdem do Chin, jest aplikacja o wizę. Możemy tego dokonać za pośrednictwem Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie. Wniosek wizowy możemy pobrać ze strony internetowej ambasady lub Centrum Wizowego, a z wypełnionym wnioskiem udajemy się do Centrum (nie do ambasady!). Procedura wypełniania czterostronicowego wniosku wizowego Chińskiej Republiki Ludowej jest czasochłonna i może sprawiać trudności. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości poniżej pokazujemy krok po kroku jak wypełnić wniosek o wizę. W przypadku opisanym w poradniku interesuje nas wiza biznesowa do Chin.

wiza biznesowa do Chin

Wiza biznesowa do Chin – potrzebne dokumenty

Składając aplikację o wizę, oprócz wniosku wizowego będziemy potrzebować kserokopii paszportu (ważnego minimum pół roku od daty złożenia wniosku) i aktualnej kolorowej fotografii paszportowej, którą należy nakleić w wyznaczonym miejscu na wniosku. Wiza do Chin kosztuje 445 zł. W trybie standardowym otrzymujemy ją po czterech dniach roboczych od złożenia wniosku.

Wniosek wizowy pobieramy ze strony internetowej ambasady i wypełniamy czytelnie wielkimi literami. Nie ma możliwości składania wniosku o wizę przez Internet. Zawsze należy udać się z kompletem dokumentów do Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych. Zapoznaj się z nowymi zasadami aplikacji o chińską wizę za pośrednictwem Centrum Wizowego.

Poniżej przedstawiamy jak wypełnić wniosek wizowy, jeśli udajemy się na targi lub wizytę biznesową do Chin. W tej sytuacji należy ubiegać się o wizę M – biznesowo-handlową. Jeśli interesuje nas wiza biznesowa do Chin, do wniosku należy dołączyć także zaproszenie od chińskiej firmy (może być w formie elektronicznej np. maila) lub potwierdzenie udziału w targach (np. rejestracji na targi bądź zaproszenia)

Jeśli nie spełnimy warunków aplikacji (np. za krótka ważność paszportu), wniosek o wizę do Chin może zostać odrzucony. Natomiast w przypadku, gdy przedstawione dokumenty będą niekompletne, zostaniemy poproszeni o ich uzupełnienie i poprawienie wniosku, co może znacznie wydłużyć czas oczekiwania na wizę.

Wniosek o wizę do Chin w polskich placówkach mogą złożyć także obcokrajowcy przebywający w Polsce. Natomiast obywatele polscy mogą również ubiegać się o wizę do Chin podczas pobytu w innym kraju.

Szkolenie Online - Import z Chin

Wiza biznesowa do Chin – jak wypełnić wniosek o wizę biznesową do Chin?

Poniżej przedstawiamy jak wypełnić wniosek o wizę biznesową do Chin krok po kroku.

wiza biznesowa do Chin

Część 1: Dane personalne. Strony 1-2

Punkty 1.1-1.25 należy wypełnić zgodnie z aktualną sytuacją, np. stan cywilny, numer i ważność paszportu, adres domowy. Jeśli któreś pozycje nas nie dotyczą (na przykład wcześniej posiadane obywatelstwa lub nazwiska), wpisujemy N/A lub None.

W 1.15 zaznaczamy krzyżykiem aktualny zawód, na przykład biznesmen lub pracownik firmy. Jeśli wykonujemy inny zawód niż wymieniony, należy go podać samodzielnie.

W punkcie 1.17 należy podać informacje dotyczące naszej firmy, miejsca pracy lub szkoły.

Punkt 1.23 dotyczy podania członków rodziny. Nie trzeba jednak wypisywać wszystkich członków rodziny. Wystarczy wpisanie danych najbliższej rodziny np. rodziców lub współmałżonka i dzieci.

W punkcie 1.24 wpisujemy dane osoby do kontaktu w nagłych wypadkach, zazwyczaj jedną z osób podanych w poprzednim punkcie.

W 1.25 wpisujemy kraj, w którym aplikujemy o wizę. Zazwyczaj będzie to Polska, jednak mamy również możliwość, aby aplikować o wizę będąc poza granicami naszego państwa. Wystarczy zgłosić się do ambasady ChRL w kraju, w którym przebywamy i wypełnić wniosek np. po angielsku.

wiza biznesowa do Chin

Część 2: Informacje o podróży. Strona 2

W tej części należy określić cel swojej wizyty w Chinach. Jeżeli wyjeżdżamy na targi branżowe lub spotkanie z chińskim partnerem, ubiegamy się o wizę biznesowo-handlową. W punkcie 2.1 należy więc wybrać cel „biznesowo-handlowy”.

Punkt 2.2 dotyczy planowanej ilości wjazdów do Chin. Jeśli aplikujemy o wizę do Chin po raz pierwszy, możemy aplikować jedynie o wizę jednokrotnego wjazdu. W innym przypadku wniosek nie zostanie zaakceptowany. Dopiero przy kolejnym razie aplikowania o wizę, będziemy mieć możliwość otrzymania wizy wielokrotnego wjazdu.

Aplikując o wizę biznesową, warto zastanowić się, ile razy w ciągu najbliższych miesięcy zamierzamy wybrać się do Chin. Na tej podstawie wybieramy odpowiednią opcję.

Wiza biznesowa do Chin wielokrotnego wjazdu uprawnia do dwóch lub więcej pobytów w Chinach w określonym okresie czasu (np. 3-6 miesięcy od momentu wydania wizy lub w ciągu całego roku). Każdy pobyt może trwać maksymalnie do 30 dni.

Uwaga. Jeśli w trakcie pobytu w Chinach, na przykład w Kantonie, planujemy wizytę w pobliskim Hongkongu, jest to traktowane jako wyjazd z Chin. Oznacza to, że jeśli mamy wizę jednokrotnego wjazdu i wyjedziemy do Hongkongu nawet na jeden dzień, nie będziemy mieć możliwości powrotu do Chin na tej samej wizie. Natomiast do Hongkongu nie potrzebujemy wizy. Weź to pod uwagę, wybierając rodzaj wizy i planowaną ilość wjazdów.

Jeśli aplikujemy o wizę w terminie ekspresowym, zaznaczamy to w punkcie 2.3. Wiza biznesowa do Chin w trybie ekspresowym wydawana jest w ciągu dwóch dni. Wiza ekspresowa to dodatkowy koszt w wysokości 200 zł.

W punkcie 2.4 wpisujemy datę planowanego wjazdu do Chin. Jeżeli jeszcze nie mamy biletów, można wpisać datę orientacyjną. Nikt nie będzie sprawdzać, czy termin różni się o jeden czy dwa dni. Wiza biznesowa do Chin jest ważna od momentu wydania, a nie zgodnie z wpisaną przez nas datą.

wniosek o wizę biznesową do Chin

Część 2: Informacje o podróży. Strona 3

Również w punkcie 2.5 nie musimy podawać dokładnej ilości dni, jeśli nie jesteśmy pewni długości pobytu. Jeśli planujemy dłuższy wyjazd, lepiej jest wpisać więcej dni. Na przykład 30 dni, czyli tyle, na ile pozwala nam jednokrotny wjazd do Chin na wizie biznesowo-handlowej. Nie można przekroczyć tego okresu.

Punkt 2.6 sprawia trudności wielu osobom aplikującym o wizę. Chociaż we wniosku wymagany jest dokładny adres miejsc pobytu, w rzeczywistości wystarczy wpisać miasto i prowincję. Również terminy można wpisać orientacyjnie. Jeśli aplikujemy o wizę wielokrotnego wjazdu, nie trzeba wpisywać wszystkich planowanych pobytów w Chinach – wystarczy opisać tylko jeden.

Punkt 2.8 dotyczy informacji na temat instytucji lub osoby, do której jedziemy do Chin. Jeśli mamy Invitation Letter od firmy, należy załączyć go do wniosku. W przypadku wizyty w siedzibie chińskiego partnera, należy podać jego dane. Natomiast jeżeli jedziemy na targi branżowe, możemy podać informacje o organizatorze targów.

Jeżeli kiedykolwiek byliśmy już w Chinach lub otrzymaliśmy wizę do Chińskiej Republiki Ludowej, należy o tym napisać. W punkcie 2.9 podajemy datę i miejsce wydania poprzedniej wizy. Jeśli to nasza pierwsza wiza, można wpisać „Nie” lub „N/A”.

W punkcie 2.10 należy wpisać państwa odwiedzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie radzimy wpisywać Hongkongu (Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL) bądź Tajwanu, gdyż może to zostać źle odebrane przez osobę sprawdzającą wniosek, a tym samym skutkować odrzuceniem aplikacji.

Część 3: Inne informacje. Strony 3-4

W tej części wniosku wizowego pojawiają się pytania o to, czy kiedykolwiek przekroczyliśmy dozwolony czas pobytu w Chinach lub nie zostaliśmy wpuszczeni na teren Chin, czy kiedykolwiek byliśmy karani oraz czy mamy choroby niebezpieczne dla otoczenia. Należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Zazwyczaj odpowiedzi na pytania 3.1-3.5 będą brzmiały „nie”. W przypadku, gdy odpowiemy na jedno z pytań „tak”, najprawdopodobniej nie otrzymamy wizy.

W punkcie 3.7 należy wypisać inne ważne dla procesu wizowego okoliczności. Zalecamy wypełnić punkt jako NONE lub N/A.

Jeżeli wnioskodawca posługuje się paszportem, w którym wpisane są np. małoletnie dzieci, należy dane tych osób wpisać w punkcie 3.8. Dotyczy to głównie posiadaczy innych paszportów niż polskie.

wniosek o wizę biznesową do Chin

Część 4: Deklaracja i podpis. Strona 4

W części 4 oświadczamy, że zamieszczone przez nas informacje są prawdziwe i że jesteśmy świadomi konsekwencji podania nieprawdziwych danych. Wpisanie błędnych informacji może doprowadzić do tego, że nasz wniosek zostanie odrzucony bądź nie zostaniemy wpuszczeni na teren Chińskiej Republiki Ludowej.

Część 5: Dane osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy. Strona 4

Część 5 dotyczy jedynie przypadków, w których w naszym imieniu ktoś inny wypełnia i składa wniosek o wizę do Chin. Na przykład gdy korzystamy z usług biur pośredniczych, osoba wypełniająca za nas wniosek wpisuje tu swoje dane. Jednak jeśli korzystasz z naszego poradnika jak wypełnić wniosek o wizę biznesową do Chin, wiesz już jak wypełnić go samodzielnie. Jeśli wypełniamy wniosek samodzielnie, część 5 nas nie dotyczy i należy zostawić ją pustą.

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza nie pośredniczy w procesie ubiegania się o wizę. Wszystkie pytania dotyczące wiz prosimy kierować bezpośrednio do Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie lub do Wydziału Konsularnego Chińskiej Republiki Ludowej.

Szkolenie: Eksport do Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8