Go to Brand

W związku z rozpoczęciem projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy wszystkie firmy do kontaktu.

Bierzesz udział w programie "Go to Brand" - zadzwoń!
Tel. 732 619 322


W szczególności z zakresu: szkoleń związanych z rynkiem Chin, usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek Chin, analizą rynku chińskiego, pomocą w otwarciu firmy w Chinach bądź w Hongkongu, innych usług związanych z programem Go to Brand.

    Masz pytania?

    +48 535 308 085