Analiza rynku

W wielu przypadkach rynek chiński jest niejasny, przepisy są nieznane, w dodatku jest to młoda ciągle rozwijająca się gospodarka. Brak profesjonalnych opracowań zarówno w języku angielskim jak i polskim utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych.

Na zlecenie naszych klientów jesteśmy w stanie opracować analizę/badanie rynku na temat każdej z branż w Chinach, przykładowe analizy mogą zawierać istotne informacje takie jak:

informacje o firmach,
wielkość rynku zbytu w Chinach,
informacje nt. danej branży w Chinach,
wysokość cła na dany produkt,
wymogi certyfikatów/licencji/pozwoleń (CCC/AQSIQ),
obostrzenia i zakazy.

Nie muszą Państwo udawać się do Chin ani zlecać badania rynku zagranicznym firmom doradczym. Nasi specjaliści i analitycy w Chinach przygotują wszystkie aktualne i niezbędne informacje dla interesującej Państwa branży bądź tematyki.

Po pełnej analizie będą Państwo wiedzieli czy są dalsze perspektywy inwestowania w Chiny, należy pamiętać, że w Chinach wpierw trzeba się dowiedzieć i zorientować w przepisach i regulacjach a dopiero potem inwestować na miejscu.

Polsko – Chińska Izba może pomóc Państwo w rejestracji spółki w Chinach, jednak trzeba sprawdzić czy Państwa produkty są dopuszczone do obrotu w Chinach, czy przypadkiem nie ma ceł antydumpingowych bądź embarga na dane produkty. Takie informacje są kluczowe przed rozpoczęciem handlu z Chinami.

Cena:

Ustalana indywidualnie

Kontakt pod numerem: +48 535 308 085