Rejestracja firmy w Hongkongu

Chcąc zoptymalizować import Chin, zalecana jest rejestracja firmy w Hongkongu, dzięki której to będą mogli Państwo bez problemów kupować i sprzedawać swoje produkty na rynku chińskim.

Cała procedura rejestracji firmy w Hongkongu jest stosunkowo tania i prosta w porównaniu do rejestracji firmy w Chinach.
Polsko-Chińska Izba Gospodarcza poprzez swoje biuro w Chinach pomaga polskim przedsiębiorcom w rejestracji firmy w Hongkongu.

Zlecając rejestrację firmy w Hongkongu, bedą Państwo 100% właścicielem firmy. Dokonujemy dla Państwa pełnej rejestracji, w skład czynności wchodzi:

Rejestracja Spółki
Adres Spółki
Sekretarz Spółki
Potwierdzenie opłat rządowych
Certyfikat zarejestrowania Spółki
Statut Spółki
Protokół pierwszego posiedzenia Zarządu
Zaświadczenie potwierdzające fakt istnienie Spółki oraz jej prawidłowe funkcjonowanie
Zaświadczenie o prawie reprezentowania Spółki
Potwierdzona kopia dokumentów rejestracyjnych na potrzeby otwarcia rachunku bankowego
Pomoc przy otwarciu rachunku bankowego

Dużym plusem jest swoboda przepływu kapitału, przez firmę z Hongkongu. Jest to idealne rozwiązanie dla firm.
Hongkongu posiada bardzo przyjazne warunki prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, w Hongkongu obowiązują jedynie 3 podatki:

Podatek od osób prawnych (firm) CIT : 16,5%
Podatek od osób fizycznych od 2%-19%
Podatek od nieruchomości 16.5%

Cena:

Ustalana indywidualnie

Kontakt pod numerem: +48 535 308 085