Rejestracja Loga – znaku towarowego w Chinach

Chińskie przepisy prawa jasno normują komu należy się ochrona z tytułu zastrzeżonego znaku towarowego, niestety zasada ta jest inna a jeżeli w Polsce czy w Europie. W Chinach prawo do rejestracji znaku towarowego odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego osoba która jako pierwsza złoży wniosek o rejestrację loga, otrzyma prawo do rejestracji znaku towarowego.

Jeżeli produkujesz swoje produkty czy podzespoły w Chinach, planujesz eksport do Chin to powinieneś rozważyć rejestrację swojego Loga (znaku towarowego) na terenie Chin

W ostatnim czasie w Chinach dochodzi co raz częściej do sytuacji w których osoby trzecie rejestrują znaki firm z europejskich i amerykańskich a następnie starają się je odsprzedać za wysokie sumy, bądź blokują eksport produktów z Chin!
Proceder ten jest niestety całkowicie legalny w Chinach, nawet najwięksi musieli odkupić swój znak, aby legalnie prowadzić działalność na terenie Chin. Dobrym przykładem jest gigant firma Apple, który padał ofiarą nadużycia,  firma nie miała zarejestrowanego znaku „iPad”. W przypadku kiedy ktoś inny ma prawo to logo, które na przykład znajduje się na kartonach z produktem może dojść do konfiskaty towaru przez chiński urząd celny.

Znak towarowy i nazwę warto mieć zarejestrowaną jeżeli:

 • Kupujemy towar w Chinach i jest na nim umieszczane nasze logo (albo na opakowaniu).
 • Sprzedajemy lub planujemy sprzedaż naszych produktów w Chinach.
 • Chcemy mieć pewność, że tylko my mamy prawo do posługiwania się naszym logiem na terenie Chin.

Świadczymy usługę rejestracji danego znaku towarowego w Chinach w Państwa imieniu.

W skład usługi wchodzi:

 • Sprawdzenie czy znak towarowy został już zarejestrowany
 • Złożenie wniosku rejestracji znaku towarowego w imieniu firmy lub osoby fizycznej
 • Dopełnienie wszelkich procedur i formalności na miejscu w Państwa imieniu
 • Doradztwo w sprawie wyboru kategorii produktowej
 • Wszystkie opłaty urzędowe poniesione w Chinach
 • Monitorowanie rejestracji na miejscu
 • Przesłanie do Państwa legalnego potwierdzenia (certyfikatu) poświadczającego, że są Państwo
  właścicielem znaku handlowego kiedy zostanie wydany przez urząd.

Ważne informacje:

 • Ochrona jest skuteczna już od momentu złożenia stosownego wniosku w urzędzie.
 • Rejestracja obowiązuje na terenie całych Chin.
 • Ochrona skuteczna jest już w 30 dni po złożeniu wniosku
 • Cała procedura trwa od 3 do 18 miesięcy. Jest to czas jaki daje sobie
  chiński urząd na postępowanie.

Cena:

999 EUR

(DLA CZŁONKÓW)

799 EUR

Kontakt pod numerem: +48 535 308 085