Sprzedaż Bursztynu w Chinach

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza informuje że zostało podpisane porozumienie pomiędzy PChIG a Cangzhou City’s Association of New Technologies w sprawie utworzenia w mieście Xiamen (Chiny) wspólnej polsko-chińskiej galerii wyrobów jubilerskich. Porozumienie ma na celu umożliwienie polskim producentom wyrobów bursztynowych, bardziej opłacalną współpracę z chińskimi handlowcami, szeroki zasięg oddziaływania, rozpoznawalność na rynku chińskim a także obniżenie kosztów mających na celu pozyskanie nowych odbiorców na terenie ChRL. W związku z tym, chcieliby zaprosić do współpracy polskich producentów biżuterii z bursztynu. Nasza oferta współpracy obejmuje kompleksową kooperację mającą na celu wspólne osiąganie sukcesu przez polskich producentów.

Szczegółowe informacje: raj@pchig.pl

Cena:

Ustalana indywidualnie

Kontakt pod numerem: +48 535 308 085