ZC299

Importując towary spoza obszaru Unii Europejskiej należy zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi procedur celnych oraz wymaganymi dokumentami. Jednym z elementów tego procesu jest sporządzenie zgłoszenia celnego, czyli uzyskanie komunikatu elektronicznego ZC299, znanego nieoficjalnie jako Poświadczone Zgłoszenie Celne.

ZC299

Czym jest ZC299?

Ten dokument zastępuje formę ósmej karty dokumentu SAD (Jednolitego Dokumentu Administracyjnego), zaświadczając o przebyciu procedury celnej importowanego towaru. Wprowadzone 1 maja 2019 roku zmiany w systemie obsługiwania zgłoszeń importowych miały na celu dostosowanie do prawodawstwa oraz usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń celnych. System CELINA zastąpiono systemem AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu), który obecnie obsługuje wszystkie komunikaty przywozowe. W wyniku tych zmian Poświadczone Zgłoszenie Celne zyskało nową nazwę: ZC299.

ZC299 zawiera informacje takie jak:

 • dane eksportera,
 • wykazy załadunkowe,
 • pozycje towarowe,
 • dane odbiorcy towaru,
 • kraj wysyłki/wywozu,
 • kraj przeznaczenia,
 • warunki dostawy,
 • waluta i ogólna wartość faktury,
 • rodzaj transportu na granicy,
 • rodzaj transportu wewnętrznego,
 • masa brutto/netto towaru,
 • przeładunki itd.
Szkolenie Online - Import z Chin

ZC299 a import z Chin

Podejmując się importu towaru z Chin również należy zadbać o to, aby skompletować wszystkie potrzebne dokumenty. Szczególną uwagę należy poświęcić dokumentacji produktów, które zostaną sprowadzone do Polski w celu dalszej sprzedaży. Importer musi uzyskać od chińskiego kontrahenta fakturę, ale również może okazać się potrzebny konosament morski (przy transporcie drogą morską), kolejowy list przewozowy (przy transporcie koleją) lub lotniczy list przewozowy (przy transporcie drogą lotniczą). Ponadto, jeżeli chińska faktura nie zawiera informacji o wadze netto oraz brutto importowanego towaru może być konieczne przygotowanie specyfikacji towaru (ang. packing list).

Wiele dokumentów wymaganych przy imporcie towarów z Państwa Środka jest zależne od specyfiki zamówienia. Niekiedy potrzebne będą certyfikaty poświadczające zgodność danego towaru z normami unijnymi lub świadectwo pochodzenia towarów. Tego typu dokumenty importer otrzymuje od chińskiego dostawcy, a następnie przekazuje agencji celnej. Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną zatwierdzone, wtedy nabywca towaru otrzymuje dokument ZC299, uprawniający do wprowadzenia w obrót importowanego towaru. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której towar trafi do importera bez owego dokumentu, produkty nie zostaną dopuszczone do legalnej sprzedaży. Wtedy należy samodzielnie przekazać komplet dokumentów agencji celnej w celu dokonania odprawy towaru i pozyskania ZC299.

PUESC

PUESC, czyli inaczej Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych umożliwia dostęp do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej. Z jej poziomu możliwa jest obsługa i kontrola obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi. To właśnie na tej platformie jest dostępny komunikat ZC299, a ponadto zostaje on wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W razie konieczności elektroniczny komunikat można zastąpić odpowiednią adnotacją na zgłoszeniu celnym.

Podsumowanie

ZC299 jest dokumentem w formie elektronicznej, który umożliwia dalszy obrót importowanego towaru. Aby uzyskać go po odprawie celnej, należy zaznajomić się z procedurami, którym podlega importowany z zagranicy towar w zależności od swojej specyfiki.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

3 / 5. Ilość głosów: 6