Wiza turystyczna do Chin. Jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin?

Przed wyjazdem do Chin należy pamiętać o aplikacji o wizę, bez której nie wjedziemy na teren tego państwa. Wniosek o wizę można pobrać ze strony internetowej ambasady lub Centrum Wizowego. Z wypełnionym wnioskiem należy wybrać się do Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie (a nie, jak wcześniej, do ambasady Chińskiej Republiki Ludowej! Przeczytaj o zmianie zasad aplikacji o chińską wizę.) W naszym poradniku przeczytasz jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin krok po kroku. Wniosek wizowy Chińskiej Republiki Ludowej to aż cztery strony szczegółowych pytań, dlatego w naszym artykule postaramy się ułatwić proces wypełniania wniosku. W poniższym przykładzie interesuje nas wiza turystyczna do Chin.

wiza turystyczna do Chin

Wiza turystyczna do Chin – potrzebne dokumenty

Na pierwszej stronie wniosku wizowego Chińskiej Republiki Ludowej należy nakleić aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe. Do wniosku należy również dołączyć kserokopię paszportu, który musi być ważny co najmniej pół roku od momentu składania wniosku. W aplikacji należy również przedstawić potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych w obie strony oraz noclegów w hotelach. Wiza turystyczna do Chin wydana w trybie standardowym to koszt 445 zł i okres oczekiwania około 4 dni roboczych.

O wizę do Chin mogą ubiegać się obcokrajowcy w Polsce, jak również i my możemy aplikować o wizę do Chin przebywając w innym państwie.

Szkolenie: Import z Chin

Wiza turystyczna do Chin – jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin?

Jeśli wybieramy się do Chin na wycieczkę, ubiegamy się o wizę L – turystyczną. Poniżej przedstawiamy jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin krok po kroku.

wiza turystyczna do Chin

Część 1: Dane personalne. Strony 1-2

Część 1 dotyczy personalnych informacji na temat osoby ubiegającej się o wizę. Należy podać zgodnie z prawdą podstawowe informacje na nasz temat (m.in. data urodzenia, obywatelstwo, numer i ważność paszportu). Jeśli któryś z punktów nas nie dotyczy (na przykład chińskie nazwisko), wpisujemy „N/A” lub „None”.

Szkolenie: Eksport do Chin

W 1.15 wybieramy z listy aktualnie wykonywany zawód. Jeśli naszego zawodu nie ma na liście, należy zaznaczyć „Inne” i samodzielnie go wpisać, podobnie w przypadku wykształcenia w 1.16. Oprócz własnych danych kontaktowych, należy również podać dane miejsca zatrudnienia lub szkoły (1.17) oraz dane do osoby kontaktowej w nagłym wypadku (1.24).

W punkcie 1.23 należy podać członków rodziny, jednak nikt nie wymaga od nas wypisania wszystkich krewnych. Wystarczy wpisać najbliższych, na przykład rodziców, małżonka, dzieci.

Punkt 1.25 wynika z faktu, że jako obywatele polscy mamy możliwość aplikowania o wizę do Chin także poza granicami naszego kraju. Wniosek o wydanie wizy do Chin możemy złożyć w chińskiej ambasadzie w innym państwie, w którym akurat przebywamy.

wiza turystyczna do Chin

Część 2: Informacje o podróży. Strona 2

W części 2 określamy nasz główny cel wizyty w Chinach, na podstawie którego otrzymamy odpowiedni rodzaj wizy. W przypadku wyjazdu do Chin w celach rekreacyjnych, zaznaczamy na liście w punkcie 2.1 cel „turystyczny”.

W punkcie 2.2 określamy planowaną ilość wjazdów. Jeśli chcemy uzyskać wizę turystyczną, możemy ubiegać się maksymalnie o 1 lub 2 wjazdy do Chin. Należy mieć na uwadze, że jeśli po raz pierwszy wybieramy się do Chin, możemy aplikować jedynie o wizę jednokrotnego wjazdu, ponieważ za pierwszym razem wniosek o wizę kilkukrotnego wjazdu zostanie odrzucony.

Planując przy okazji wyjazd do Hongkongu, należy pamiętać, że wjazd do Hongkongu nie wymaga wizy, jednak jednocześnie jest traktowany jako wyjazd z Chin. Jeżeli więc mamy wizę uprawniającą do jednokrotnego wjazdu, to po wizycie w Hongkongu nie zostaniemy wpuszczeni z powrotem do Chin.

Szkolenie: Import z Chin

Jeśli aplikujemy o wizę w trybie ekspresowym, należy to zaznaczyć w punkcie 2.3. Wiza w terminie ekspresowym kosztuje 645 zł i zostanie wydana w ciągu około dwóch dni od złożenia wniosku.

W punktach 2.4 i 2.5 podajemy datę wjazdu do Chin oraz planowaną długość pobytu. Mogą to być daty orientacyjne, z uwzględnieniem, że wiza turystyczna do Chin będzie ważna przez trzy miesiące po złożeniu wniosku, a jednorazowy wjazd uprawnia nas do 30-dniowego pobytu na terenie Chin. Nie można tych terminów przekraczać. Jeśli nie jesteśmy pewni co do długości pobytu, bezpieczniejszą opcją jest wpisanie większej ilości dni niż przewidywana. Nie możemy jednak przekroczyć limitu 30 dni.

wniosek o wizę turystyczną do Chin

Część 2: Informacje o podróży. Strona 3

Punkt 2.6 wymaga opisania planu swojej podróży w Chinach. Często sprawia trudności osobom, które zamierzają rezerwować hotele na miejscu i spontanicznie decydować o dalszych planach. Jeśli chcemy zobaczyć wiele miejsc i nie mamy jeszcze konkretnego planu, nie musimy się przejmować. Wcale nie trzeba wpisywać dokładnego adresu pobytu, wystarczy miasto i prowincja, a także orientacyjne daty. Nikt nie będzie sprawdzał, czy w podanym terminie rzeczywiście znajdujemy się w podanym mieście.

Jeśli jedziemy do Chin na wyjazd turystyczny, nie mamy oficjalnego zaproszenia od chińskiego znajomego, punkt 2.8 nas nie dotyczy.  

W sytuacji, gdy nie będzie to nasza pierwsza wizyta w Chinach, należy podać datę i miejsce wydania poprzedniej wizy w punkcie 2.9.

W punkcie 2.10 wpisujemy państwa, w których byliśmy w ciągu ostatniego roku.

Część 3: Inne informacje. Strony 3-4

Część 3 sprawdza, czy kiedykolwiek przekroczyliśmy dozwolony czas pobytu w Chinach, byliśmy karani lub mamy choroby niebezpieczne dla otoczenia. Odpowiedź zaznaczamy krzyżykiem – zazwyczaj na wszystkie pytania od 3.1 do 3.5 odpowiadamy „nie”.

W punkcie 3.7 należy dopisać dodatkowe okoliczności związane z ubieganiem się o wizę. Zazwyczaj zostawimy to miejsce puste.

Punkt 3.8 dotyczy tylko osób posługujących się paszportami, w których są wpisane dodatkowe osoby, np. dzieci.

jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin

Część 4: Deklaracja i podpis. Strona 4

W tej części potwierdzamy prawdziwość wszystkich podanych przez nas informacji poprzez złożenie podpisu. Jeśli osoba składająca wniosek jest niepełnoletnia, podpis w jej imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Szkolenie: Eksport do Chin

Część 5: Dane osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy. Strona 4

Część 5 należy zostawić pustą. Może zdarzyć się, że ktoś korzysta z usług biura pośredniczącego lub biura podróży, które w jego imieniu dopełnia formalności. W tym przypadku osoba wypełniająca wniosek za nas wpisuje swoje dane w części 5. Jednak po zapoznaniu się z naszym poradnikiem jak wypełnić wniosek o wizę turystyczną do Chin, bez problemu samodzielnie wypiszesz wniosek.

Jakie są powody, dla których wniosek o wizę do Chin może zostać odrzucony?

Generalnie bardzo rzadko zdarza się, aby nie otrzymać wizy turystycznej do Chin. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że już nigdy nie dostaniemy wizy. Jeśli przytrafi się taka sytuacja, można składać wnioski tak długo, aż się uda. Jeśli nasz wniosek jest niekompletny, zostaniemy poproszeni o uzupełnienie informacji lub dokumentów.

Głównym powodem, dla którego wniosek wizowy Chińskiej Republiki Ludowej może zostać odrzucony, jest niespełnienie wymogów aplikacji, takich jak: brak rezerwacji lotów lub hoteli albo ważność paszportu jest krótsza niż sześć miesięcy. Wiza turystyczna do Chin może nie zostać także przyznana osobom, które w części 3. w którymś punkcie zaznaczą „tak” (na przykład: choroba zakaźna lub psychiczna, przekroczenie w przeszłości dozwolonego czasu pobytu w Chinach). Nie zalecamy też wpisywania Hongkongu lub Tajwanu w punkcie 2.10 jako odwiedzone państwa/regiony, ponieważ oficjalnie uważane są za część Chin. Taka odpowiedź może zostać źle odebrana przez chińskiego konsula.

Istnieje także możliwość odwiedzenia Chin bez wizy w ramach 72- lub 144-godzinnego tranzytu. Wiza nie jest również wymagana w przypadku pobytu na chińskiej wyspie Hainan. Na temat zasad wjazdu do Chin bez wizy przeczytasz w naszym artykule.

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza nie pośredniczy w procesie ubiegania się o wizę. Wszystkie pytania dotyczące wiz prosimy kierować bezpośrednio do Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie lub do Wydziału Konsularnego Chińskiej Republiki Ludowej.

ShpHub.pl

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 12