Świadectwo pochodzenia

Jednym z kluczowych obowiązków w handlu międzynarodowym jest zadbanie o odpowiednią dokumentację, konieczną do odprawy celnej towaru. W przypadku importu niektórych produktów do Unii Europejskiej wymaganym dokumentem jest świadectwo pochodzenia (ang. Certificate of Origin), w skrócie COO lub C/O. Często jest on również potrzebny przy eksporcie. Jak sama jego nazwa wskazuje, taki certyfikat potwierdza, że wyrób został wyprodukowany w konkretnym państwie. Kiedy jest potrzebne świadectwo pochodzenia i jakie są jego rodzaje?

Świadectwo pochodzenia

Co to jest świadectwo pochodzenia?

Jak zostało wspomniane, świadectwo pochodzenia jest dokumentem potwierdzającym, że produkt wytworzono w danym kraju. Obowiązek złożenia wniosku o wydanie COO spoczywa na eksporterze. Taki dokument eksporter musi uzyskać w izbie handlowej lub przemysłowo-handlowej na terenie własnego państwa. W Polsce instytucjami za to odpowiedzialnymi są Krajowa Izba Gospodarcza oraz administracja celna.

Świadectwo pochodzenia nie jest niezbędne dla wszystkich sprowadzanych do UE towarów, a jedynie dla wybranych grup. Należy pamiętać, że w ich przypadku brak takiego dokumentu uniemożliwi przejście odprawy celnej, a co za tym idzie, dopuszczenie ich do obrotu.

Wymóg ten dotyczy przede wszystkim produktów rolnych i pochodzenia zwierzęcego, tekstyliów oraz minerałów.

Certificate of Origin

Rodzaje certyfikatów

Preferencyjne świadectwo pochodzenia

Preferencyjne świadectwo pochodzenia (ang. Preferential Certificate of Origin) to dokument, który stanowi podstawę do zastosowania preferencyjnej stawki celnej (zredukowanej lub nawet zerowej). Potwierdza zatem pochodzenie towaru z państw posiadających podpisane umowy zezwalające na zastosowanie takich stawek, np. należących do UE, NAFTA lub ASEAN-u. Uzyskanie zredukowanej lub zerowej stawki celnej jest możliwe po przedłożeniu oryginalnego świadectwa pochodzenia w urzędzie celnym wraz z fakturą handlową (musi na niej widnieć numer świadectwa pochodzenia).

Niepreferencyjne świadectwo pochodzenia

Niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (Non-preferential Certificate of Origin) również wskazuje miejsce produkcji wyrobu, ale nie upoważnia do stosowania preferencyjnych stawek celnych. Może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy w państwie obowiązują embarga.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak uzyskać świadectwo pochodzenia?

Jeśli planujesz eksportować swój towar i potrzebujesz świadectwa pochodzenia, w Polsce uzyskasz go od Krajowej Izby Gospodarczej. Ubieganie się o taki certyfikat jest możliwe wyłącznie za okazaniem dowodu prowadzenia działalności gospodarczej (np. wydruk CEIDG), potwierdzeń nadania numerów REGON, VAT oraz EORI (przy eksporcie do państw trzecich). Ponadto, należy zadbać również o fakturę handlową, specyfikację produktów i oświadczenie określające producenta.

Importerzy towarów muszą natomiast poprosić o taki dokument swojego dostawcę. To właśnie jego obowiązkiem jest uzyskanie świadectwa pochodzenia od instytucji w swoim państwie. Na przykład chińscy eksporterzy otrzymają certyfikat od lokalnego biura kontroli celnej, podporządkowanego AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) lub Chińskiej Radzie Promocji Handlu Międzynarodowego (ang. China Council for the Promotion of International Trade). Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych muszą z kolei udać się do Izby Gospodarczej Stanów Zjednoczonych (ang. US Chamber of Commerce).

Podsumowanie

  • Świadectwo pochodzenia to dokument, który może być wymagany zarówno dla importu, jak i eksportu.
  • W Unii Europejskiej świadectwo pochodzenia jest niezbędne jedynie dla wybranych grup towarów.
  • Certyfikat potwierdza, że wyrób wyprodukowano w określonym państwie.
  • Wyróżniamy dwa rodzaje takiego certyfikatu – preferencyjne świadectwo pochodzenia i niepreferencyjne świadectwo pochodzenia.
  • Uzyskanie certyfikatu od odpowiedniej instytucji to obowiązek eksportera.
  • Sprawdź, jakie są jeszcze inne dokumenty do odprawy celnej!
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0