Strefy wolnego handlu w Chinach

W Chinach jest 21 stref wolnego handlu (SWH; Free Trade Zone, FTZ). Firmy w strefach wolnego handlu czerpią wiele korzyści, takich jak niższe stawki podatku od firm i szybka odprawa celna. W 2021 r. chińskie strefy wolnego handlu odpowiadały za 17,3% całkowitego handlu zagranicznego kraju. W tym artykule omówiono wszystkie strefy wolnego handlu w Chinach.

Strefy wolnego handlu w Chinach

Co to jest strefa wolnego handlu?

Chińskie strefy wolnego handlu, nazywane także specjalnymi strefami ekonomicznymi, są częścią polityki chińskiego rządu wprowadzonej w 2013 roku. Zostały utworzone m.in. w celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chin i pobudzenia krajowej gospodarki.

Dlaczego warto inwestować w chińskiej strefie wolnego handlu?

Warunki różnią się od jednej strefy wolnego handlu do drugiej. Dla przedsiębiorcy zarejestrowanego w chińskiej SWH wiąże się to z m.in:

 • uproszczoną rejestracja firmy
 • usprawnionymi operacjami portowymi
 • szybką odprawą celną
 • brakiem podatku importowego (do momentu wyprowadzenia towaru z wyznaczonego magazynu) oraz brakiem podatku eksportowego
 • niższymi stawkami podatku od osób prawnych
 • sprawnym węzłem komunikacyjnym
 • brakiem opłaty za przewalutowanie przy dokonywaniu transakcji.

Strefy wolnego handlu w Chinach

Strefy wolnego handlu w Chinach - mapa

Szanghajska strefa wolnego handlu (Shanghai Free Trade Zone)

Rok założenia: 2013

Strona internetowa: pudong.gov.cn/china-shftz

Szanghajska strefa wolnego handlu została założona we wrześniu 2013 r. Była to pierwsza strefa wolnego handlu utworzona w celu promowania międzynarodowych transakcji handlowych i operacji finansowych. Koncentruje się na usługach finansowych, zaawansowanej produkcji, innowacjach technicznych i usługach telekomunikacyjnych o wartości dodanej.

Szanghajska SWH zajmuje powierzchnię około 240 km2 i dzieli się na obszary:

 • park logistyczny Waigaoqiao
 • Yangshan
 • kompleksową strefę wolnego handlu lotniska Pudong
 • strefę gospodarczego i technologicznego rozwoju Jinqiao
 • park technologiczny Zhangjiang.

Strefa wolnego handlu Guangdong (Guangdong Free Trade Zone)

Rok założenia: 2015

Strona internetowa: ftz.gd.gov.cn

Strefa wolnego handlu Guangdong to specjalna strefa ekonomiczna obejmująca ponad 116 km2 powierzchni. Promuje ona integrację gospodarczą z Hongkongiem i Makau oraz koncentruje się na usługach finansowych, usługach technologicznych, zaawansowanej produkcji, nauce i edukacji.

SWH Guangdong składa się z trzech głównych miast w prowincji:

 • Guangzhou: dzielnica Nansha
 • Zhuhai: dzielnica Hengqin
 • Shenzhen: dzielnica Qianhai.

Strefa wolnego handlu Tianjin (Tianjin Free Trade Zone)

Rok założenia: 2015

Strona internetowa: tjftz.gov.cn

Strefa wolnego handlu Tianjin to specjalna strefa ekonomiczna o powierzchni 120 km2. Ułatwia ona międzynarodowy handel i inwestycje, zwłaszcza na zagranicznych rynkach finansowych. SWF Tianjin jest ważną bramą dla zagranicznych firm, które chcą rozwijać się na chińskim rynku, głównie w lotnictwie i kosmonautyce, produkcji sprzętu, transgranicznym finansowaniu i leasingu oraz sektorach IT.

SWH Tianjin dzieli się na obszary:

 • strefę gospodarczą lotniska
 • port wolnego handlu Dongjiang
 • nową centralną dzielnicę biznesową Binhai.

Strefa wolnego handlu Fujian (Fujian Free Trade Zone)

Rok założenia: 2015

Strona internetowa: fzftz.fuzhou.gov.cn

Strefa wolnego handlu Fujian obejmuje obszar ok. 118 km2. SWH Fujian została utworzona w celu promowania międzynarodowego handlu i rozwoju gospodarczego na tym obszarze. Służy jako brama do Azji Południowo-Wschodniej i Tajwanu. Koncentruje się na zaawansowanej produkcji, usługach finansowych, turystyce i logistyce lotniczej.

SWH Fujian znajduje się w trzech miastach prowincji:

 • Fuzhou
 • Xiamen
 • Pingtan.

Strefa wolnego handlu Chongqing (Chongqing Special Economic Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: sww.cq.gov.cn/zymyq

Specjalna strefa ekonomiczna Chongqing to strefa wolnego handlu składająca się z kilku obszarów o łącznej powierzchni 120 km2. Została założona jako centrum handlu śródlądowego dla inicjatywy Jednego pasa i drogi oraz w celu rozwoju zachodniej części kraju. Główne sektory to biotechnologia, usługi finansowe, zaawansowana produkcja i handel elektroniczny.

SWH Chongqing obejmuje obszary:

 • nowy obszar Liangjiang
 • Jiangjin
 • Bishan.

Strefa wolnego handlu Sichuan (Sichuan Free Trade Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: sc.gov.cn/10462/10758/14700/sczmq.shtml

Strefa wolnego handlu Sichuan to specjalna strefa ekonomiczna o powierzchni ponad 120 km2. SWH Sichuan została utworzona, aby zachęcić do koordynacji i otwierania się na południowy zachód. Jest ukierunkowana na zaawansowaną produkcję, usługi medyczne, IT i telekomunikację.

SWE Sichuan składa się z trzech obszarów:

 • Chengdu
 • Suining
 • Luzhou.
Szkolenie: Eksport do Chin

Strefa wolnego handlu Shaanxi (Shaanxi Special Economic Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: ftz.shaanxi.gov.cn

Chiński rząd ustanowił specjalną strefę ekonomiczną Shaanxi, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne i promować regionalny rozwój gospodarczy. SSES obejmuje obszar około 120 km2 i jest ważna dla inicjatywy Jednego pasa i drogi. Promowane sektory to technologia rolnicza, zaawansowana produkcja, usługi finansowe i handel elektroniczny.

Specjalna strefa ekonomiczna Shaanxi obejmuje cztery miasta:

 • Xi’an
 • Xianyang
 • Weinang
 • Yan’an.

Strefa wolnego handlu Henan (Henan Free Trade Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: hnsswt.henan.gov.cn/zt/2021/186190/index.html

Strefa wolnego handlu Henan obejmuje obszar ok. 120 km2. SWH Henan, jako strategicznie zlokalizowany obszar, ma stać się nowoczesnym centrum komunikacyjnym i logistycznym dla inicjatywy Jednego pasa i jednej drogi. Sektory SWH Henan to samochody i robotyka, biomedycyna, transgraniczny handel elektroniczny i usługi finansowe.

SWH Henan składa się z głównych miast w prowincji:

 • Zhengzhou
 • Kaifang
 • Luoyang.

Strefa wolnego handlu Zhejiang (Zhejiang Free Trade Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: ftz.zj.gov.cn

Strefa wolnego handlu Zhejiang obejmuje obszar ok. 120 km2. SWH Zhejiang to centrum handlu morskiego i innowacji technologicznych w regionie. Główne sektory to ropa naftowa i petrochemia, e-commerce, inteligentna produkcja, sztuczna inteligencja i fintech.

SWH Zhejiang obejmuje trzy miasta w prowincji:

 • Ningbo
 • Hangzhou
 • Jinyi.

Strefa wolnego handlu Hubei (Hubei Free Trade Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: swt.hubei.gov.cn/stdt/ztzl/hbzmq/index.shtml

Strefa wolnego handlu Hubei to zaawansowane technologicznie centrum Pasa Gospodarczego Rzeki Jangcy. Zajmuje ona powierzchnię 120 km2. SWH Hubei jest ukierunkowana na usługi finansowe, zaawansowaną produkcję, biomedycynę i nowe pojazdy energetyczne.

SWH Hubei składa się z trzech obszarów:

 • Wuhan
 • Yichang
 • Xiangyang.

Strefa wolnego handlu Liaoning (Liaoning Special Economic Zone)

Rok założenia: 2017

Strona internetowa: china-lnftz.gov.cn

Specjalna Strefa Ekonomiczna Liaoning lub strefa wolnego handlu Liaoning została wyznaczona jako centrum logistyczne i spedycyjne na północnym wschodzie. Wyróżnia się w zaawansowanej produkcji, pojazdach samochodowych i komponentach, transgranicznym handlu elektronicznym, informatyce i nowych technologiach.

SWH Liaoning zajmuje powierzchnię 120 km2 i składa się z trzech podstref:

 • Dalian
 • Shenyang
 • Yingkou.
Szkolenie: Eksport do Chin

Strefa wolnego handlu Hainan (Hainan Free Trade Zone)

Rok założenia: 2018

Strona internetowa: en.hnftp.gov.cn

Hainan ma stać się strategicznym węzłem Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku. Rozciąga się na całej wyspie, na powierzchni 33 900 km2. Sektory w strefie wolnego handlu Hainan obejmują usługi finansowe, biomedycynę i opiekę zdrowotną, czystą energię i edukację.

Strefa wolnego handlu Jiangsu (Jiangsu Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: doc.jiangsu.gov.cn/ftz

Strefa wolnego handlu Jiangsu to pionierska strefa otwartej gospodarki. SWH Jiangsu koncentruje się na usługach finansowych, zaawansowanej produkcji, naukach biomedycznych i transgranicznym handlu elektronicznym.

SWH Jiangsu składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni prawie 120 km2:

 • Nanjing
 • Suzhou
 • Lianyungang.

Strefa wolnego handlu Shandong (Shandong Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: commerce.shandong.gov.cn/ftz

Strefa wolnego handlu Shandong została utworzona w celu pobudzenia handlu z Japonią i Koreą Południową. Koncentruje się na branżach morskich, zielonych technologiach i biomedycynie, usługach finansowych i zaawansowanej produkcji.

SWH Shandong obejmuje trzy obszary i ma 120 km2:

 • Qingdao
 • Jinan
 • Yantai.

Strefa wolnego handlu Hebei (Hebei Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: ftz.hebei.gov.cn

Strefa wolnego handlu Hebei to baza przemysłowa nowego rodzaju i platforma innowacji obejmująca obszar 120 km2. Główne sektory to produkcja sprzętu, nauki przyrodnicze i biotechnologia, gospodarka lotnicza i lotniskowa, leasing finansowy.

SWH Hebei składa się z obszarów:

 • Xiongan
 • Zhengding
 • port Caofeidian
 • lotnisko Daxing.

Strefa wolnego handlu Heilongjiang (Heilongjiang Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: ftz.hlj.gov.cn

Strefa wolnego handlu Heilongjiang została założona w celu zacieśnienia współpracy z Rosją i Azją Północno-Wschodnią. Koncentruje się na usługach finansowych, wysokiej klasy sprzęcie, IT nowej generacji i biomedycynie.

SWH Heilongjiang składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 120 km2:

 • Harbin
 • Heihe
 • Suifenghe.
Szkolenie: Eksport do Chin

Strefa wolnego handlu Guangxi (Guangxi Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: en.gxzf.gov.cn/guangxiftz.html

Strefa wolnego handlu Guangxi ma powierzchnię 120 km2. Ma być międzynarodowym lądowym i morskim korytarzem handlowym z ASEAN. Główne obszary zainteresowań to usługi finansowe i cyfrowe, nowa produkcja, części do pojazdów napędzanych nową energią oraz biomedycyna.

SHW Guangxi jest w trzech miastach w prowincji:

 • Nanning
 • Qinzhou
 • Chongzuo.

Strefa wolnego handlu Yunnan (Yunnan Free Trade Zone)

Rok założenia: 2019

Strona internetowa: ftz.yn.gov.cn

Strefa wolnego handlu Yunnan to brama na Azję Południową. Jej główne cele to zaawansowana produkcja, biomedycyna i opieka zdrowotna, transgraniczny handel elektroniczny i gospodarka centrali.

SWH Yunnan składa się z trzech obszarów o łącznej powierzchni 120 km2:

 • Kunming
 • Dehong
 • Honghe.

Pekińska strefa wolnego handlu (Beijing Free Trade Zone)

Rok założenia: 2020

Pekińska strefa wolnego handlu ma powierzchnię 120 km2. Ma stać się światowej klasy centrum innowacji skupiającym się na usługach finansowych, fintech i handlu cyfrowym, innowacjach w handlu usługami i biotechnologii.

Podstrefy pekińskiej SWH to:

 • obszar innowacji w dziedzinie nauki i technologii
 • obszar usług dla firm międzynarodowych
 • obszar wyspecjalizowanych działów przemysłu.

Strefa wolnego handlu Anhui (Anhui Free Trade Zone)

Rok założenia: 2020

Strona internetowa: ftz.ah.gov.cn

Strefa wolnego handlu Anhui ma powierzchnię 120 km2. Jej cel to rozwój nowych instytucji, aby stać się bardziej konkurencyjnym na arenie międzynarodowej i innowacyjnym pionierem technologicznym. SWH Anhui specjalizuje się w zaawansowanej produkcji, inteligentnych samochodach, usługach finansowych, fintech, sztucznej inteligencji i robotyce.

SWH Anhui obejmuje:

 • Hefei
 • Wuhu
 • Bengbu.

Strefa wolnego handlu Hunan (Hunan Free Trade Zone)

Rok założenia: 2020

Strona internetowa: ftz.hunan.gov.cn

Strefa wolnego handlu Hunan ma powierzchnię 120 km2. SWH Hunan koncentruje się na zaawansowanej produkcji, informatyce nowej generacji, energiach odnawialnych, zielonych technologiach, biomedycynie i agrotechnice. Jej celem jest bliższa współpraca z krajami Afryki. Ponadto korzysta z korytarza handlowego łączącego pas gospodarczy rzeki Jangcy z obszarem Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makao.

SWH Hunan znajduje się w:

 • Changsha
 • Yueyang
 • Chenzhou.

Strefy wolnego handlu w Chinach – ekspansja do Chin a współpraca

Obecność w strefie wolnego handlu tworzy okazje do nawiązania nowych współprac handlowych z chińskimi przedsiębiorcami oraz pogłębienia tych już istniejących. Ponadto będąc firmą zarejestrowaną w SWH można korzystać z wielu ulg, co zachęca obcokrajowców do wejścia na chiński rynek.

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na nawiązanie współpracy z chińskim przedsiębiorcą sprawdź, czy firma ta jest godna zaufania. Zachęcamy do zweryfikowania swojego chińskiego partnera z naszą pomocą, nawet w 48 godzin.

Szkolenie: Eksport do Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1