Kim jest producent, importer, dystrybutor?

Producent, importer, dystrybutor – są to określenia, których zakres znaczeniowy w pewnej mierze się pokrywa. Jako że działalność tych podmiotów się zazębia, nazwy te niekiedy używane są niepoprawnie. Producent, importer, dystrybutor – jakie istnieją między nimi różnice?

producent importer dystrybutor

Producent

Jest to osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje pod swoją nazwą handlową, logiem, marką itp. Produkuje towary, ponosząc koszty związane z ich wytworzeniem, w celu osiągnięcia zysku. Producentem może być także osoba, która pomimo tego, że posiada firmę w Europie, sprzedaje produkty wykonane poza nią, np. w Chinach lub Wietnamie. Tym samym importer zlecający wykonanie produktu z jego logiem lub marką fabryce w Chinach, staje się producentem.

Producenci dzielą się na parę kategorii. Ci należący do pierwszej produkują na masową skalę. Następnie są producenci seryjni oraz szczególni, wytwarzający na specjalne, spersonalizowane zamówienie. W zakres obowiązków producenta wchodzą: planowanie i przewidywanie elementów produkcji, realizacja zamówień oraz usługi pozakupowe. W niektórych przypadkach nawet ten, kto dokonuje naprawy lub odnowienia towaru, może być nazwany producentem.

W skrócie, producent wytwarza swoje produkty pod własną marką, albo przekazuje się mu swoje projekty produktu i on realizuje je według wytycznych, lub wytwarza on dany produkt, na które nakładane jest Twoje logo.

Szkolenie Online - Import z Chin

Importer

Importer sprowadza produkty z zagranicy do danego kraju w celu ich sprzedaży. Z perspektywy Polski, towarem zza granicy jest towar spoza obszaru Unii Europejskiej. Towar istniejący na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest bowiem równocześnie towarem wewnątrzunijnym i za niego nie obowiązują opłaty celne. Jednocześnie, importer może posiadać status producenta lub być upoważnionym przez producenta spoza UE do jego reprezentowania. Importuje się szczególnie wtedy, gdy koszt produkcji towaru w danym kraju jest wyższy niż w drugim państwie. Przedsiębiorcy dokonujący importu zobowiązani są do posiadania numeru EORI.

Dystrybutor

Importer i dystrybutor nie są określeniami tożsamymi. Dystrybutor jest osobą będącą częścią łańcucha dostaw. Jest to osoba fizyczna lub prawna (np. spółka), która udostępnia istniejący już produkt na rynku. Oznacza to, że rozpowszechnia dalej towar zakupiony na rynku wewnętrznym. Ma ona prawo do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania towarów. Dystrybutor upowszechnia produkty uzyskane od producenta, importera, a nawet od innego dystrybutora. Nie wpływa on na cechy produktu. Dystrybutorzy dzielą się na pośredników handlowych, np. hurtowników lub detalistów, pośredników agentów oraz firmy współdziałające. Te ostatnie ułatwiają zawieranie transakcji kupno-sprzedaż, jak np. agencje reklamowe czy banki. W 95% przypadkach, to przez dystrybutorów towary trafiają do klientów.

Podsumowując, producent występuje jako twórca towaru. Importer to osoba, która wprowadza po raz pierwszy na rynek dobro z innego kraju. Dystrybutor udostępnia dalej dany towar. Taką drogę przechodzi produkt, przez sprzedaż trafiając w końcu w ręce użytkownika.

Importerów i dystrybutorów traktuje się jako producentów, gdy upowszechniają produkty pod własną nazwą i je modyfikują.

Interesuje Cię sprowadzanie towaru z Chin? Sprawdź nasze przewodniki po imporcie i wiele więcej.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 14