Oznakowanie kieliszka i widelca

Wszystkim producentom żywności zależy na zapewnieniu swoim konsumentom bezpiecznych oraz jadalnych produktów. W przypadku tego typu towarów istotna jest nie tylko bezpieczna żywność, ale także tworzywo, z której zostało wykonane jej opakowanie. Opakowania wykorzystywane do przechowywania produktów spożywczych obowiązuje wymagane przez Unię Europejską oznakowanie kieliszka i widelca.

oznakowanie kieliszka i widelca

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – FCM

Zanim żywność trafi do konsumentów, wchodzi ona w bezpośredni kontakt z wieloma materiałami w czasie produkcji. Takie wyroby nazywa się „materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością” (FCM – Food Contact Materials). Wśród tego typu materiałów znajdziemy między innymi wszelkie pojemniki do przechowywania, sprzęt kuchenny, a także maszyny i urządzenia służące do przetworu żywności. Wszystkie z tych wyrobów muszą spełniać odpowiednie wymagania, aby spożywane produkty nie zagrażały naszemu zdrowiu.

Również wytwarzanie produktów FCM podlega konkretnym obowiązkom. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoich towarów, producenci takich wyrobów powinni zadbać o produkcję zgodną z „Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP – Good Manufacturing Practice)”. Wytwór produktów według GMP zapewnia, że nie stanowią one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia oraz nie powodują znaczących zmian w składzie żywności.

Szkolenie Online - Import z Chin

Zasady bezpieczeństwa dla produktów FCM

Ze względu na kontakt wyrobów FCM z żywnością, powinny być one wobec niej neutralne. Oznacza to, że nie mogą mieć one negatywnego wpływu na nasze zdrowie oraz oddziaływać na jakość żywności. Zasady bezpieczeństwa dla produktów FCM regulowane są przez Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2004 roku. Według tego rozporządzenia materiały FCM nie powinny przede wszystkim pozwalać na przedostanie się do żywności substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka. Nie mogą one także znacząco wpływać na skład, smak oraz zapach żywności.

Unia Europejska wprowadziła również inne regulacje dotyczące produktów FCM. Na przykład zasady specjalnego ich oznakowania, w tym umieszczania na nich symbolu kieliszka i widelca. Takie oznakowanie będzie dotyczyć między innymi wszelkich reklamówek, folii aluminiowych, papierów do pakowania żywności czy zastawy stołowej. Artykuły, które ze względu na swoje właściwości wyraźnie służą do kontaktu z żywnością, nie mają obowiązku posiadania znaku kieliszka i widelca.

Symbol kieliszka i widelca

Według rozporządzenia, do materiałów oraz wyrobów wchodzących kontakt z żywnością, oprócz znaku kieliszka i widelca, powinno dołączyć się również:

  • informację „do kontaktu z żywnością” lub dokładne wskazówki dotyczące ich używania
  • prawidłowe oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne, które umożliwiają śledzenie drogi materiału bądź wyrobu
  • nazwę lub nazwę handlową
  • adres lub informację o siedzibie producenta, który wprowadza produkt w obieg
  • w niektórych przypadkach specjalne zalecenia, istotnych do bezpiecznego użytkowania

Gdzie powinno znajdować się oznakowanie kieliszka i widelca?

Ważne jest, aby wszelkie symbole umieszczane na produkcie były nieusuwalne, a także widoczne oraz czytelne dla konsumenta. Oznaczenie powinno znaleźć się przynajmniej w jednym z wymienionych miejsc:

  • na materiałach i wyrobach bądź na ich opakowaniu
  • na etykietach danego wyrobu albo na ich opakowaniu
  • na wyraźnie widocznej dla klientów ulotce, która powinna znajdować się przy materiale lub wyrobie

Jak uzyskać oznakowanie kieliszka i widelca?

Producenci chcący umieścić takie oznaczenie na swoim produkcie, powinni poddać go dokładnej kontroli jakości. Jedynie wyroby zgodne z wytycznymi dotyczącymi „materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” będą mogły uzyskać taki znak. Oznakowanie kieliszka i widelca jest symbolem obowiązującym międzynarodowo. Importując produkty FCM (na przykład z Chin) należy zawsze upewnić się czy posiadają one ten znak, aby uniknąć wszelkich niedogodności czy problemów przy odprawie celnej związanych z jego brakiem. Widniejące na produkcie kieliszek i widelec są gwarancją dla konsumenta, że dany towar nie wpłynie negatywnie na żywność oraz nie zaszkodzi jego zdrowiu.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 17