Oznakowanie CE na zabawki

Zabawki są jednym z produktów, na które jest nieustanny popyt, szczególnie w okresie świątecznym. Z uwagi na ich przeznaczenie, muszą spełniać one najwyższe standardy, przejść specjalne testy i uzyskać niezbędne certyfikaty.  W niniejszym artykule przedstawimy jedno z podstawowych oznakowań znajdujących się na zabawkach, które jest niezbędne do uzyskania przez producentów.

Oznakowanie CE na zabawki

Oznakowanie CE – co to jest?

Oznakowanie CE – „Conformité Européenne” – jest to deklaracja producenta, że wyprodukowany przedmiot jest zgodny z panującymi wymogami przedstawionymi w dyrektywach „Nowego Podejścia”. Jest on obowiązkowy do rozpoczęcia wprowadzenia na rynek lub importu na terenie Unii Europejskiej oraz terenów Europejskiej Strefy Gospodarczej np. Liechtenstein. Oznaczenie CE jest błędnie nazywane certyfikatem.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia są aktami prawnymi Unii Europejskiej, które dotyczą pewnej grupy produktów np. zabawek, zjawisk lub pewnych zjawisk (np. emisja hałasu).  Aby dopuszczono towar do użytkowania, producent musi ocenić czy dany produkt spełnia wymogi dyrektywy. Jeden produkt może być objęty kilkoma dyrektywami.

Zgodnie z dyrektywą zabawkową, zabawką nazywamy przedmiot, który został zaprojektowany do zabawy, posiada jego cechy charakterystyczne lub tak wygląda, jak przedmiot do zabawy dla dzieci do 14 roku życia. Jednak wiele rzeczy, które mogą wydawać się zabawkami, nie są nimi. Dyrektywa również reguluje takie przypadki.

Która z dyrektyw dotyczy zabawek?

Dokumentem regulującym wymogi w przypadku zabawek jest dyrektywa 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., powszechnie nazywana dyrektywą zabawkową.

„Dopełnieniem” dyrektyw są tzw. normy zharmonizowane, które są dobrowolne do zastosowania. Jednak zaleca się znajomość norm zharmonizowanych, ponieważ ułatwi to producentom kolejne procesy wprowadzania towarów, szczególnie łatwiej będzie udowodnić zgodność z dyrektywą. Ważne jest, aby znaleźć odpowiednią normę dla naszego produktu.

Odpowiednią dyrektywę do zabawek znajdziemy w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego załącznik 1.

Kto wydaje deklarację zgodności?

Za ocenę zgodności odpowiada producent lub upoważniony przedstawiciel. Deklaracja zgodności jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów. Aby deklaracja mogła być sporządzona niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów, uzyskanie Certificate of Compliance/Conformity i raportów z badań. Deklaracja sporządzana jest w języku kraju, do którego będzie wprowadzana zabawka. Wszelkie dokumenty związane z całym procesem muszą być przechowywane przez 10 lat. Można również zgłosić się do odpowiedniej jednostki notyfikowanej, która pomoże nam przeprowadzić badania nad produktem i udzieli niezbędnego wsparcia.  

Przeczytaj więcej na temat certyfikatów i test reports.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak uzyskać oznakowanie CE?

 • Zapoznaj się z dyrektywą zabawkową oraz normami zharmonizowanymi.

Pełen tekst dyrektywy 2009/48/WE.

 • Wykonaj analizę rynku, która pomoże zapoznać się z wymogami, ale również niebezpieczeństwami związanymi z daną zabawką i jej użytkowaniem.
 • Po analizie, należy przeprowadzić proces, który sprawdzi, czy dany projekt faktycznie spełnił obowiązujące zalecenia bezpieczeństwa. Proces powinien być skrupulatnie udokumentowany, ponieważ może zaistnieć sytuacja, kiedy trzeba będzie udowodnić zgodność zabawki.
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej i przejście przez ocenę zgodności.
 • Jeśli zabawka jest przygotowana zgodnie z wymaganiami, przystępujemy do wewnętrznej kontroli. Przebieg powinien być opisany w normach wraz z podanymi próbkami i procesami.
 • Jeśli zabawka nie do końca spełnia założenia, należy skontaktować się z odpowiednią jednostką, która przeprowadzi ocenę zgodności.

Odpowiednia jednostka udzieli informacji o niezbędnych badaniach WE. Po przejściu przez badania zwracamy się do Polskiego Centrum Akredytacji o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogów.

 • Kolejny raz należy zebrać wszystkie dokumenty, które należy przechowywać przez kolejne 10 lat. Producent sporządza deklarację zgodności, potwierdzając zgodność z wymogami.

Wzór deklaracji zgodności znajdziemy w załączniku III dyrektywy zabawkowej.

 • Nadanie i umieszczenie oznaczenia CE.

Oficjalny wzór oznakowania CE

Gdzie umieścić oznakowanie CE?

Oznakowanie CE należy umieścić przed wprowadzeniem zabawki na rynek. Zgodnie z dyrektywą zabawkową, oznakowanie CE musi znaleźć się w widocznym miejscu na zabawce, przytwierdzonej etykiecie lub opakowaniu. 

Oznakowanie CE ma swoje określone wymiary. Minimalna wysokość znaku musi mieć 5 mm. W przypadku małych zabawek oznaczenie można umieścić na etykiecie bądź ulotce.

Większość zabawek jest szczelnie zapakowana. Jeśli opakowanie nie jest np. przezroczyste i klient nie będzie miał możliwości zweryfikowania czy zabawka w opakowaniu posiada wymagany piktogram, należy umieścić oznakowanie również na opakowaniu.

Fałszywe oznaczenie CE

Zdarzają się sytuację, kiedy nieuczciwi producenci umieszczają fałszywy znak CE. Najpopularniejszy z nich to tzw. „China Export”, który bardzo przypomina.

Jak rozpoznać, czy oznaczenie jest prawdziwe?

Przypatrując się oryginalnemu znakowi, możemy zauważyć odstęp między literami. Fałszywy znak „China Export” nie posiada owej przerwy.

Fałszywe oznaczenie

Brak oznaczenia CE – konsekwencje

 • Zabawki, które nie przeszły odpowiednich testów, nie mają potwierdzenia zgodności z obowiązującą dyrektywą, nie mogą być wprowadzone na rynek i należy je poddać utylizacji.
 • Jeśli sprowadzona zabawka z zagranicy nie posiada oznaczenia CE, zostanie ona zatrzymana na granicy. O dalszych losach zabawki decyduje Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
 • Zabawka importowana do Polski, a nieposiadająca oznaczenia CE zostanie zatrzymana podczas odprawy celnej. Jeśli jednak producent dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność z normami i udzieli nam zgody na umieszczenie oznakowania, możemy to zrobić na terenie Polski, stosując tzw. procedury specjalne.

Ciekawym może być fakt, że mogą wystąpić sytuacje, gdzie oznaczenie CE nie musi się znajdować na zabawce. Jedną z nich jest wystawa na targach lub prezentacjach. W takim wypadku dopuszczane jest zaprezentowanie zabawki, trzeba tylko dołączyć odpowiednią informację o braku oznaczenia lub o niespełnieniu wymagań.

W celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z braku oznaczenia CE zalecamy dokładne sprawdzenie wszystkich dokumentów oraz produktów przed wysyłką towaru do Polski, można to zrobić, przeprowadzając np. kontrolę jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem odnośnie braku oznaczenia CE, gdzie dokładniej omawiamy procedury związane z tą sytuacją oraz radzimy jak ustrzec się takim wypadkiem zdarzeń.

Oznakowanie CE na zabawki – podsumowanie

Procedura pozyskania oznakowania CE jest długotrwała, do której trzeba odpowiednio się przygotować. Natomiast w przypadku sprowadzania zabawek na teren Unii Europejskiej, nie możemy zapomnieć o dokładnym sprawdzeniu producenta i czy posiada wymagane dokumenty potwierdzające autentyczność oznakowania CE, aby ustrzec się przed fałszywymi oznaczeniami. Pamiętajmy również, że przepisy dopuszczające te produkty są zdecydowanie bardziej restrykcyjne, a oznakowanie CE na zabawki jest niezbędne.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

3.7 / 5. Ilość głosów: 3