Oznaczenie CE

Litery CE pojawiają się na znacznej ilości produktów będących przedmiotem handlu na rynku, a mianowicie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Umieszczając oznaczenie CE na produkcie, producent oświadcza, że produkt spełnia wszystkie wymogi prawne. Dodatkowo potwierdza, że może być sprzedawany w całym EOG. Wymogi te dotyczą zagadnień związanych z ochroną zdrowia, środowiska, jak również z bezpieczeństwem człowieka. Określają także zagrożenia, które należy wyeliminować. Ponadto, oznakowanie CE umieszcza się na produktach posiadających deklarację zgodności.

oznaczenie CE

Co powinna zawierać prawidłowa deklaracja zgodności?

Poniżej można zapoznać się z przygotowaną listą:

  1. Numer – niepowtarzalny identyfikator produktu. Umieszczony na górze strony, zazwyczaj w nagłówku.
  2. Nazwa i adres producenta (lub upoważnionego przedstawiciela).
  3. Nazwa wyrobu. Przedmiot produktu:
  • Typ wyrobu – opis produktu
  • Zastosowanie produktu. (Należy określić w jakim celu ma służyć stosowany wyrób. Zaznacza się jakie ma spełniać funkcje).

Można również dołączyć zdjęcia.

  1. Zgodność produktu z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista).
  2. Informacja dotycząca właściwości podstawowych. Odniesienie do specyfikacji wyrobu.
  3. Jednostki notyfikowane biorące udział w ocenie zgodności. (Nazwa, numer, opis interwencji).
  4. Deklaracja z pełną odpowiedzialnością.
  5. Podpis (nazwisko, stanowisko), miejsce i data wystawienia.
Szkolenie: Import z Chin

Deklaracja jest pisemny oświadczeniem, udowadniającym spełnienie wymogów UE. Po spełnieniu odpowiednich warunków można na swój produkt nanieść oznaczenie CE. Forma oraz wielkość są ściśle określone. Istnieją specjalne organy chroniące interesy klientów. Zapobiegają również nieuczciwej konkurencji na rynku.

Oznaczenie CE a znak China Export

Importując produkty z Chin, należy zwracać uwagę na znak CE, ponieważ istnieje bardzo podobne oznakowanie symbolizujące China Export. Producenci bardzo często je stosują zamiast oznakowania CE. Wskazuje na to, iż towar został wyprodukowany w Chinach. Podobieństwo nie jest jednak przypadkowe. Stosuje się je w celu zmylenia zachodnich importerów. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że znaki są identyczne. W chińskiej wersji jednak można zauważyć, że litery znajdują się bliżej siebie niż ma to miejsce w oryginale. Znak China Export nie jest zarejestrowany i nie potwierdza przeprowadzenia badań nad produktem.

Jednak nie wszystkie rodzaje towarów wprowadzanych do obrotu na rynku europejskim muszą posiadać oznaczenie CE. Listę produktów, które muszą podlegają obowiązkowi oznakowania CE znajdziecie tutaj.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10