Norma EN 71

Branża zabawkarska stale się rozwija, a jeżeli przyjrzymy się bliżej jej produktom, możemy zauważyć różne nalepki. Mają one za zadanie między innymi poinformować o zgodności danego przedmiotu z obowiązującymi na rynku normami. Zabawki jako produkt przeznaczony do użytku przez dzieci, powinny zawierać informacje o bezpieczeństwie. W związku z tym, wszystkie zabawki dla dzieci do lat 14 znajdujące się na rynku państw członkowskich Unii Europejskiej muszą mieć oznaczenie CE, co równocześnie oznacza, że produkt spełnia odpowiednie wymogi – norma EN 71.

Norma EN 71

Czym jest norma EN 71?

Norma europejska EN 71 wskazuje na wymogi jakie musi spełnić produkt, aby mógł zostać wprowadzony na rynek kraju znajdującego się w Unii Europejskiej. Normy zostały zharmonizowane z Dyrektywą 2009/48/WE (tzw. dyrektywą zabawkową).

EN 71

Na jakie części dzieli się norma EN 71?

Zabawki powinny przejść testy na różnych płaszczyznach, biorąc pod uwagę ich specyfikację. Norma EN 71 dzieli się na 14 części:

 • EN 71-1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
 • EN 71-2: Palność
 • EN 71-3: Specyfikacja migracji niektórych pierwiastków chemicznych
 • EN 71-4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych
 • EN 71-5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych
 • EN 71-6: Ostrzeżenie w formie symbolu graficznego dotyczącego wieku
 • EN 71-7: Farby do malowania palcami
 • EN 71-8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego
 • EN 71-9: Organiczne związki chemiczne.Wymagania
 • EN 71-10: Organiczne związki chemiczne.Przygotowanie próbki i ekstrakcja
 • EN 71-11: Organiczne związki chemiczne. Metody analiz
 • EN 71-12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe
 • EN 71-13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe
 • EN 71-14: Trampoliny do użytku domowego

Dodatkowo stosuje się EN 62115:2005; EN 62115:2005/A2:2011; EN 62115:2005/A11:2012: Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jakie obowiązki ma producent w odniesieniu do normy EN 71?

Aby móc sprzedać zabawkę na rynek państwa członkowskiego Unii Europejskiej producent musi spełnić przepisy dyrektywy zabawkowej, czyli mieć pozwolenie na nadanie oznakowania CE.

Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wymaganej dokumentacji. Następnie przeprowadzane są badania produktu zgodnie z normami EN 71. Po ich pozytywnym przejściu zabawkę można oznakować CE, a producent wystawia deklarację zgodności. Oznakowanie EN 71 nie jest wymagane.

Jakie obowiązki ma importer w odniesieniu do normy EN 71?

Importer wprowadzający do obrotu zabawki jest zobowiązany, aby produkty te były zgodne z wymaganiami na rynku Unijnym. To znaczy tylko takie, które spełniają wymagania norm EN 71 i posiadają oznakowanie CE. Co więcej, organ celny nie dopuści do obrotu towaru niezgodnego z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Dodatkowo importer załącza do zabawki instrukcję obsługi w językach, które konsumenci są w stanie łatwo zrozumieć. Jest zobligowany, aby przechowywać kopię deklaracji zgodności WE przez okres 10 lat od wprowadzenia zabawki na rynek.

Interesuje Cię import zabawek z Chin? Oprócz zapoznania się z obowiązkowymi certyfikatami, sprawdź również wysokość stawek celnych na tego typu produkty. 

Oceń post

4.5 / 5. Ilość głosów: 15