Znak towarowy w Chinach

Kwestia zasad dotyczących znaków towarowych w Chinach wciąż nie jest jasna dla wielu importerów i eksporterów. Aby móc sprzedawać lub produkować towary pod swoim logo na terenie Chin jego rejestracja jest jednak niezbędna. Kto powinien zarejestrować znak towarowy w Chinach i dlaczego jest to tak istotne? Omawiamy najważniejsze zagadnienia i rozwiewamy wątpliwości związane ze znakami towarowymi.

Znak towarowy w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Kto powinien zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Znak towarowy w Chinach musi zarejestrować każda firma planująca wejść na chiński rynek obecnie lub w przyszłości. Obowiązek ten dotyczy zarówno eksporterów, którzy zamierzają udostępnić swoje towary dla chińskich konsumentów, jak i importerów kupujących w Chinach wyroby, na których umieszczane jest logo ich firmy. Warto zarejestrować swój znak nawet wtedy, kiedy produkujemy nasze towary na terenie Chin, mimo że nasz rynek docelowy jest inny. Służby celne mają bowiem prawo do konfiskaty produkowanych przez nas w chińskiej fabryce wyrobów, jeśli nie mamy praw do umieszczanego na nich logo.

Kto powinien zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Kiedy należy dokonać rejestracji i dlaczego jest to istotne?

Według chińskiego prawa, danym znakiem towarowym może posługiwać się wyłącznie firma, która zarejestrowała go jako pierwsza. W Chinach obowiązuje bowiem zasada first-to-file. Potocznie możemy przetłumaczyć ją jako „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, że niezależnie od wielkości naszej firmy oraz tego, jak długo działa, jeśli nie zarejestrujemy znaku towarowego, ktoś inny może nas uprzedzić. W takiej sytuacji nie będziemy mogli uzyskać praw do posługiwania się wybranym logo w Chinach. Im szybciej złożymy więc wniosek o rejestrację naszego znaku towarowego, tym większa będzie szansa, że nikt nie zrobi tego przed nami.

Coraz częściej zdarza się, że dotyczące znaków towarowych prawo chińskie jest nadużywane w celach zarobkowych. Niestety, opierając się o zasadę first-to-file, są to działania w pełni legalne. Osoby trzecie wykorzystują niewiedzę zachodnich firm, które nie zarejestrowały swojego znaku w Chinach, i sami rejestrują ich logo. W ten sposób chcą zmusić właścicieli owych znaków do ich odkupienia, by mogli oni legalnie prowadzić sprzedaż na terenie Chin. Taka sytuacja wystąpiła nawet w przypadku dużych firm, takich jak na przykład Apple. Musiały one zapłacić ogromne sumy, aby odzyskać prawa do swoich znaków. Należy pamiętać, że odkupienie naszego znaku o wiele bardziej obciąży nas finansowo niż sama jego rejestracja.

Szkolenie Online - Import z Chin

Proces rejestracji znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach obowiązuje przez 10 kolejnych lat. Dokonuje się jej w wybranych według klasyfikacji nicejskiej klasach produktów i konkretnych podklasach. Jak możemy zauważyć, rejestracja logo obejmuje stosunkowo długi okres czasu. Z tego względu, przed jej dokonaniem, warto rozważyć wszelkie towary oraz usługi, o jakie firma może poszerzyć swoją działalność w przyszłości. Nawet jeśli w tym momencie nasza oferta nie obejmuje pewnych produktów, to jeśli istnieje szansa, że za kilka lat będziemy je sprzedawać, warto wziąć to pod uwagę przy wyborze odpowiednich klas i podklas.

Zastanówmy się także, czy w przypadku naszej firmy istnieje potrzeba rejestracji jej nazwy również w języku chińskim. Istotne jest to szczególnie w przypadku, kiedy kierujemy nasze produkty na chiński rynek lub istnieje szansa, że zrobimy to w przyszłości. Najczęściej firmy decydują się na rejestrację chińskiej wersji nazwy, jeśli oryginalna nazwa posiada konkretne znaczenie i można ją łatwo przetłumaczyć. Rzadziej natomiast, gdy wersję chińską można utworzyć jedynie fonetycznie.

Rejestracja znaku towarowego w Hongkongu i Makau

Należy pamiętać, że Hongkong i Makau są specjalnymi regionami administracyjnymi w Chinach, które mają odrębne systemy znaków towarowych. Z tego względu rejestracja znaku w Chinach kontynentalnych nie będzie obowiązywała w żadnym z tych regionów. Jednocześnie rejestracja wyłącznie w systemach w Hongkongu lub Makau będzie nieważna w Chinach. Jeśli chcemy produkować lub sprzedawać towar nie tylko w Chinach kontynentalnych, ale także w tych dwóch regionach, musimy zadbać o dodatkową rejestrację w obu tych systemach. Zalecamy składanie wniosków o rejestrację do wszystkich systemów w jednakowym czasie.

Znak towarowy w Chinach – podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego w Chinach opiera się na zasadzie first-to-file. Oznacza to, że prawo do posługiwania się danym znakiem uzyska ten, kto złoży wniosek jako pierwszy. Obowiązuje ona przez 10 kolejnych lat. Z tego względu istotne jest uwzględnienie wszelkich możliwych klas i podklas obejmujących ofertę firmy obecnie oraz w przyszłości. Pamiętajmy, że rejestracja obciąży nas znacznie mniejszymi kosztami niż odkupienie naszego znaku od osoby trzeciej, która dokonała jej przed nami. Rejestracja znaku towarowego to proces niezbędny, jeśli chcemy legalnie posługiwać się nim na terenie Chin.

Webinar: Eksport do Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1