Konsulat Generalny RP w Kantonie

Aby podczas podróży po Chińskiej Republice Ludowej zwiększyć nasze bezpieczeństwo, warto posiadać podstawową wiedzę na temat placówek konsularnych znajdujących się za granicą. Dlatego w poniższym artykule zebraliśmy zestaw niezbędnych informacji na temat tego, jak działa Konsulat Generalny RP w Kantonie.

Konsulat Generalny RP w Kantonie

Konsulat Generalny RP w Kantonie – dane kontaktowe

Oficjalna strona internetowa: kanton.msz.gov.pl/pl

Adres: Shamian Dajie nr 63, 510130 Guangzhou

Tel.: +8620 81219994; +8620 81219993

Telefon alarmowy: +86 13500033863

Email: kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Godziny pracy konsulatu: pon. – pt. 8:30 – 16:30

Zarówno podczas polskich, jak i chińskich świąt Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie jest nieczynny. W przypadkach losowych, wymagających pilnej konsultacji z Konsulatem dyżuruje kontakt alarmowy (również poza godzinami pracy).

Tak samo jak we wszelkich innych placówkach konsularnych w Chinach, w Konsulacie RP w Kantonie możemy załatwić sprawy paszportowe, wizowe, prawne czy też obywatelskie. W oddziale możemy również uzyskać informacje na temat warunków otrzymania pomocy konsularnej, jakich czynności może dokonać konsul oraz kiedy możemy zwrócić się o pomoc.

Dodatkowo na stronie internetowej Konsulatu w Kantonie udostępniane są na bieżąco wiadomości odnośnie promowania polskiej kultury oraz języka na terenach Chin. W zakładce „Informacje konsularne” zebrane zostały dane teleadresowe placówek, w których przedstawiany jest program nauki języka polskiego w Chinach.

Obszar terytorialny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie

Konsulat obejmuje prowincje Guangdong i Hainan oraz Region Autonomiczny Guangxi Zhuang.

Konsulat RP w Kantonie – dodatkowe informacje

Na oficjalnej stronie internetowej Konsulatu w zakładce „Informacje konsularne” odnaleźć można informacje na temat zgłaszania swojego pobytu w Chinach. Opcja ta ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom polskim przebywającymi za granicami kraju. W nagłych wypadkach, na przykład podczas ewakuacji związanej z klęską żywiołową, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zostanie natychmiast poinformowany o niebezpiecznej sytuacji. Więcej informacji pod linkiem.

Ponadto, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, na portalu umieszczono notatkę informacyjną odnośnie przebiegu głosowania za granicą.

Polskie placówki konsularne w Chinach

Ambasada w Pekinie

Konsulat Generalny w Szanghaju

Konsulat Generalny w Chengdu

Konsulat Generalny w Hongkongu

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11