Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej między Polską a Chinami

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji Konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami – to główny cel przyświecający Polsko Chińskiej Radzie Biznesu, która pod patronatem Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Narodowym Bankiem Polskim i Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej organizuje konkurs z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 30 listopada 2018 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Banku Polskiego, Polsko Chińskiej Rady Biznesu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego.

W Kapitule zasiadają Jacek Bartkiewicz – członek Zarządu NBP, dr Zbigniew Niesiobędzki – Wiceprezes PChRB, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Wydział Zarządzania UG, Juliusz Szymczak-Gałkowski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Dyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Do udziału w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2018 r. Praca powinna dotyczyć:

 • zagadnień makroekonomicznych, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych,
 • polityki gospodarczej i społecznej władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych,
 • funkcjonowania biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; form prawnych działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie,
 • priorytetów polskiej polityki zagranicznej i ich realizacji w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej,
 • współpracy biznesowej instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • finansowych aspektów handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach,
 • importu i eksportu produktów do Chin,
 • współpracy w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • współpracy kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki,
 • współpracy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków gospodarczych z Chinami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2018 r.

Patronat honorowy nad Konkursem objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny nad Konkursem sprawuje serwis www.chinytolubie.pl.

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://pchrb.pl/konkurs/regulamin.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs@pchrb.pl

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10