Kod TARIC

Istnieją kody taryfowe dla prawie wszystkich towarów będących przedmiotem handlu międzynarodowego, które są wymagane w oficjalnych dokumentach i formalnościach. Taryfy różnią się w zależności od produktu i jego pochodzenia. Niezbędne jest więc posiadanie jasnej, precyzyjnej i uniwersalnej klasyfikacji dla różnych wywożonych/przywożonych towarów. W ten sposób powstał kod TARIC. TARIC obejmuje wszystkie stawki opłat celnych i niektóre przepisy UE obowiązujące w związku z handlem zewnętrznym. Nie zawiera informacji dotyczących podatków krajowych, takich jak VAT.

kod TARIC

System TARIC

TARIC oznacza Zintegrowaną Taryfę Celną Wspólnot Europejskich (Tariff Integre Communautaire). Jest wielojęzyczną bazą danych zawierającą różne zasady, które mają zastosowanie do przywozu określonych produktów do UE, w tym np. jakie cła obowiązują w danej kategorii produktu. Celem systemu TARIC jest zapewnienie jednolitego stosowania wytycznych dotyczących przywozu przez wszystkie państwa członkowskie.

W systemie TARIC przedsiębiorcy z całej Unii Europejskiej mogą znaleźć następujące informacje, które są aktualizowane na bieżąco:

 • kody towarów zgodne z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną,
 • stawki celne (wyrażone w procentach lub kwocie za określoną jednostkę dla danego kraju lub grupy państw, z których towar jest nabywany),
 • podstawę prawną wraz z komentarzem,
 • okres obowiązywania stawki celnej.

Ponadto znajdziemy tam informacje na temat:

 • zawieszenia cła,
 • ceł antydumpingowych,
 • preferencji celnych,
 • kontyngentów,
 • zakazów importu i eksportu,
 • ceł wyrównawczych
 • zwrotów eksportowych.
Szkolenie Online - Import z Chin

Kod TARIC

Zrozumienie systemu TARIC jest również ważne z punktu widzenia kodów taryfowych stosowanych w tym systemie. System TARIC wykorzystuje dziesięciocyfrowy kod TARIC, który opiera się na kodzie Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz na Nomenklaturze Scalonej (CN), zawiera również unikalny dwucyfrowy element TARIC.

Kod TARIC jest zdefiniowany jako kod taryfowy przeznaczony do klasyfikacji towarów w urzędzie celnym. Jego ostatecznym celem jest zgłaszanie towarów, obliczanie należności celnych i rejestracja danych statystycznych. Jego rozporządzenie przechodzi przez Światową Organizację Celną (WCO). W przeciwieństwie do innych podobnych kodów zawiera informacje na temat warunków wymiany towarów na innych rynkach.

Kod TARIC a kod HS

Mylenie kodu TARIC z kodem HS jest dosyć częste i do pewnego stopnia uzasadnione, jako że te dwa uzupełniają się wzajemnie. Podczas gdy kod TARIC jest znormalizowanym identyfikatorem celnym UE, to kod HS jest włączony do kodu TARIC. Odpowiada jego pierwszym 6 cyfrom, czyli międzynarodowo uznanej nomenklatury w klasyfikacji produktów. Zwyczajowo używa się jednego i drugiego w sposób niezauważalny w odniesieniu do tego samego identyfikatora, dlatego może być to mylące.

struktura kodu TARIC

Struktura kodu TARIC

Spośród dziesięciu numerów, które składają się na kod TARIC, sześć pierwszych odpowiada kodowi HS i odnosi się do kategorii i podkategorii towarów konsumpcyjnych. Cyfry 7 i 8 kodu TARIC odpowiadają Nomenklaturze Scalonej (CN) i zawierają szczegółowe informacje na temat wyrobu określonego w pierwszych sześciu numerach.

Dwa ostatnie numery kodu to „podpozycja TARIC” i mogą pojawiać się jako 00, jeżeli dany produkt nie ma podpodziałów, w których można go sklasyfikować. Jednak zdarza się, że nie tylko te dwie ostatnie cyfry, ale i cztery dodatkowe są niezbędne do właściwej klasyfikacji towarów.

Oprócz okresowej aktualizacji, kody celne są identyczne w pierwszych sześciu numerach w każdym kraju, ale pozycje 7, 8, 9 i 10 różnią się w zależności od terytorium, na którym się znajdujemy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych używa się do dziesięciu cyfr i nazywa się go kodem HTS, a w Chinach nazywa się go kodem SA i ma od ośmiu do dziesięciu cyfr. Więcej na temat kodów celnych przy imporcie i eksporcie dowiesz się z naszego kompleksowego przewodnika.

Zapoznaj się również z naszym poradnikiem na temat cła z Chin.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

4.8 / 5. Ilość głosów: 13