Kod HS

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized Commodity Description and Coding System), znany również jako System Zharmonizowany (HS), jest znormalizowanym międzynarodowym systemem nazw i numerów, służącym do klasyfikacji produktów będących przedmiotem handlu. Wszedł w życie w 1988 r. i od tego czasu Światowa Organizacja Celna systematycznie rozwija go i uaktualnia. Obowiązuje on w ponad 200 krajach na całym świecie. W tym artykule prezentujemy informacje o tym jak zbudowany jest kod HS oraz o jego zastosowaniu w handlu międzynarodowym.

Kod HS

Kod HS – Struktura

System zharmonizowany (HS) zorganizowano logicznie według 21 sekcji, z których każda zawiera produkty podobnego pochodzenia. Przykładowo, zwierzęta i produkty zwierzęce znajdują się w jednej sekcji, a maszyny i urządzenia mechaniczne w innej. Sekcje podzielono na 99 rozdziałów, które z kolei dzielą się dalej na działy i poddziały, obejmujące ok. 5000 grup towarowych. Kod HS, który określa towary w tym systemie składa się z 6 głównych cyfr, a w zależności od różnych państw i regionów, mogą pojawić się także indywidualne systemy klasyfikacji, w których dodaje się 2-4 cyfry na końcu kodu dokładniej określające dany produkt.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Na przykład kod 1905 31 oznacza rozdział 19, w którym znajdują się przetwory ze zbóż, mąki, skrobi, mleka, pieczywa cukiernicze. Następnie cyfry 05 wskazują na dział z chlebem, bułkami, pieczywem cukierniczym, ciastami i ciastkami, herbatnikami itp. Ostatecznie poddział 31 zawęża szukanie na interesujący nas produkt – słodkie herbatniki. Niektóre poddziały dzielą się jeszcze bardziej szczegółowo na konkretne typy produktów. W naszym przypadku słodkie herbatniki dzielą się m.in. na:

  • 1905 31 11 00 – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 85 g
  • 1905 31 30 00 – Zawierające 8 % masy tłuszczu mleka lub więcej

Najpopularniejszymi wyszukiwarkami produktów wykorzystującymi kod HS w Polsce jest system ISZTAR, a także europejski system TARIC. Właśnie w polskim systemie ISZTAR długości kodów liczą zazwyczaj 10 cyfr, z których ostatnie mogą być dopisanymi zerami.

kod HS
kody celne

Zastosowanie kodu HS

Korzystając z kodu HS można dokładnie ustalić wysokości stawek celnych, różne ograniczenia związane z importem określonych towarów, a także obowiązujące należności VAT. Każdą przesyłkę międzynarodową opatruje się odpowiednim kodem HS, gdyż jest on wymagany, aby przejść odprawę i móc bez przeszkód sprowadzać towary z Chin do Polski czy innego kraju w Europie i na świecie. Błędne umieszczenie kodu na fakturze handlowej może spowodować jej nieuznanie, a w efekcie opóźnienie dostawy.

Ponadto jest on również szeroko wykorzystywany przez rządy, organizacje międzynarodowe i sektor prywatny do wielu innych celów, takich jak podatki wewnętrzne, polityka handlowa, monitorowanie cen, kontrole kontyngentów, opracowywanie rachunków narodowych i inne. HS jest zatem uniwersalnym kodem towarów oraz niezbędnym narzędziem w handlu międzynarodowym.

Warto mieć na uwadze, że kody celne różnią się w Europie i Chinach. W Chinach wszystkie towary klasyfikuje się w ramach HS w 22 sekcjach i 98 działach. Pierwsze 6 cyfr kodu HS jest identyczne we wszystkich krajach. Służby celne Chin modyfikują kod HS poprzez dodanie kolejnych cyfr zgodnie z ich wymaganiami, bez zmiany pierwszych 6 cyfr. W efekcie kody w Chinach zgodnie z nadzorem celnym i odpowiednią polityką mogą mieć nawet do trzynastu cyfr. Zatem w przypadku, gdy chiński sprzedawca podaje kod produktu, należy sprawdzić czy jest on zgodny z kodem europejskim.

Kody celne z łatwością znajdziesz na portalu dlaimportera.pl.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 14