Język chiński – Podstawowe zwroty

Wyobraźmy sobie taką sytuację: właśnie udało Ci się znaleźć chińską firmę, z którą chciałbyś nawiązać współpracę. Aby ją poznać, nawiązać relację oraz odwiedzić fabrykę, bądź siedzibę swojego potencjalnego wspólnika, należałoby udać się do Chin. W tym celu kupujesz bilety, rezerwujesz pobyt w hotelu i możliwe, że na tym etapie pomyślisz, że najważniejsze co było do zrobienia jest już za Tobą. Jednakże istnieją jeszcze dwie, bardzo ważne sprawy, o których trzeba pamiętać, a mianowicie zupełnie inna kultura biznesu i bariera językowa.

W poniższym poradniku przedstawiamy podstawowe zwroty, które przydadzą Ci się nie tylko w codziennych sytuacjach, ale także podczas biznesowego spotkania. Znajomość ich na pewno zrobi bardzo dobre wrażenie na partnerze biznesowym, który dostrzeże Twoje starania i chęci zbudowania relacji. Trzeba zaznaczyć, że w chińskiej kulturze biznesu nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości na szczeblu zawodowym jak i poza biznesowym jest często decydującym aspektem czy chińska strona zdecyduje się na współpracę.

Język chiński - Podstawowe zwroty

Tonalność języka chińskiego

Wstępem do nauki języka chińskiego jest poznanie czym są tony, jest to bowiem jego nieodłączna cecha. Tonalność języka oznacza, że każdą sylabę należy wypowiedzieć z jej szczególną intonacją. Dla początkujących może to brzmieć skomplikowanie, ale wbrew pozorom nauczenie się ich nie jest aż takie trudne.

Tony w języku chińskim uproszczonym (mandaryńskim) dzielą się na cztery tony i  jeden neutralny:

 • 一  jest to ton pierwszy, równy, który wypowiada się zaczynając i kończąc w tej samej tonacji;
 • /  jest to ton drugi, wznoszący, można go porównać do zdziwienia w języku polskim np. “że co?” – wypowiadamy to wznosząc tonację;
 • V  jest to ton trzeci, opadająco-wznoszący, który wypowiada się nisko, a kończy wysoko;
 • \  jest to ton czwarty, opadający, który wypowiada się szybko i opadająco, można go porównać do tonacji polskiego “nie” – idzie na końcu w dół;
 • ton neutralny nie ma oznaczenia, mówi się go bez żadnego nacisku na sylabę.

Tony widnieją nad fonetycznym zapisem znaków chińskich w formie kreseczek, tak jak powyżej są wypunktowane np. 什么 shén me (szenme) – “co”. Zaczynamy słowo tonem drugim, ponieważ w pierwszej sylabie kreseczka unosi się, a kończymy tonem neutralnym, ponieważ druga sylaba nie ma żadnego oznaczenia.

Znajomość tonów i używanie ich jest ważne, dlatego warto je znać i używać, ponieważ tony mogą zupełnie zmienić kontekst wypowiedzi. Nie zniechęcaj się jednak! Na poziomie podstawowym poznasz krótkie zdania i wyrazy, więc tonów nie będzie aż tak dużo. Ponadto, Chińczycy będą mieli na uwadze, że jesteś osobą z zagranicy i nawet jeśli nie wypowiesz jakiegoś tonu, będą starali się Ciebie zrozumieć.

Więcej informacji i ciekawostek o języku chińskim dowiesz się z artykułu “Język chiński”.

Szkolenie Online - Import z Chin

Podstawowe zwroty, które przydadzą się w codziennym życiu

Pierwszymi zwrotami, które poznaje każdy człowiek uczący się obcego języka, są zwroty grzecznościowe, pozdrowienie i przedstawienie się. W języku chińskim istnieje kilka zwrotów na pozdrawianie się:

 • Dzień dobry/Witam – 你好 Nǐ hǎo (ni hao) – jest to najbardziej uniwersalne przywitanie, stosowane o każdej porze
 • Dzień dobry (dosł. dobry poranek) – 早上好 Zǎoshang hǎo (dzaoszang hao)

– używamy w godzinach porannych

 • Dzień dobry (dosł. dobre południe) – 中午好 Zhōngwǔ hǎo (dżongłu hao)

– używamy w godzinach około południowych

 • Dzień dobry (dosł. dobre popołudnie) – 下午好 Xiàwǔ hǎo (siału hao)

– używamy w godzinach popołudniowych

 • Dobry wieczór – 晚上好 Wǎnshàng hǎo (łanszang hao)

– używamy w godzinach wieczornych

 • Do widzenia – 再见 Zàijiàn (dzaj dzien)

Podstawowe zwroty grzecznościowe:

 • Dziękuję – 谢谢 Xièxiè (siesie)
 • Przepraszam – 对不起 Duìbùqǐ (dłejbuci)
 • Nie ma za co – 不客气 Bù kèqì (bu keci)/不用谢 Bùyòng xiè (bujong sie)
 • Nic nie szkodzi – 没关系 Méiguānxì (mej głansi)

Gdy chcemy odmówić, bądź przytaknąć:

 • Nie – 不 Bù (bu)
 • Tak – 对 Duì (dłej)

Następnie warto poznać wyrażenia na przedstawienie się:

 • Na imię mam…  – 我叫… Wǒ jiào… (ło dziao…)

– w miejscu kropek wystarczy wstawić swoje imię

 • Moje nazwisko to… – 我姓… Wǒ xìng… (ło sing…)

– w miejscu kropek podajemy swoje nazwisko

 • Pochodzę z Polski – 我来自波兰 Wǒ láizì bōlán (ło lajdzy bolan)
 • Jestem___firmy… – 我是来自…的__ Wǒ shì láizì…de__ (ło szy lajdzy…de__)

– w miejscu kropek wstawiamy nazwę firmy, a w miejscu znaku podkreślenia swoją pozycję w firmie

Przykłady wyrazów określających pozycję w firmie:

 • dyrektor generalny/CEO – 首席执行官 shǒuxí zhíxíngguān (szołsi dżysinggłan)
 • menedżer główny – 总经理 zǒng jīnglǐ (dzong dzingli)
 • menedżer – 经理 jīnglǐ (dzingli)
 • prezes zarządu – 董事长 dǒngshì zhǎng (dongszy dżang)
 • przedstawiciel biznesowy – 业务代表 yèwù dàibiǎo (jełu dajbiao)
 • asystent – 助理 zhùlǐ (dżuli)
 • pracownik – 员工 yuángōng (juengong)

Zwroty, których można użyć będąc na zakupach:

 • Przepraszam, czy jest…?– 请问, 有…马?Qǐngwèn, yǒu…mǎ? (cingłen, joł…ma?)
 • Chcę to kupić – 我想买这个 Wǒ xiǎng mǎi zhège (ło siang maj dżege)
 • Ile płacę? – 多少钱? Duōshǎo qián (dłoszao cien?)
 • Proszę, oto pieniądze – 给你钱 Gěi nǐ qián (gej ni cien) – można tego wyrażenia użyć wręczając kasjerowi pieniądze
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Zwroty przydatne w restauracji:

 • Smak tego dania jest naprawdę niezły –这个菜的味道真不错。 Zhège cài de wèidào zhēn bùcuò (dżege caj de łejdao dżen bucło)
 • Poproszę o menu – 请让我看一下你们的菜单。 Qǐng ràng wǒ kàn yīxià nǐmen de càidān (cing rang ło kan isia nimen de cajdan)
 • Czy mógłbyś mi polecić danie specjalne waszej restauracji? – 请向我推荐一下你们的特色菜。Qǐng xiàng wǒ tuījiàn yīxià nǐmen de tèsè cài (cing siang ło tłejdzien isia nimen de tese caj)
 • Chciałbym zamówić to danie – 我想点这道菜。Wǒ xiǎng diǎn zhè dào cài (ło siang djen dże dao caj)
 • Chciałbym zapłacić gotówką – 我想付现金。Wǒ xiǎng fù xiànjīn (ło siang fu siendzin)
 • Czy mógłbym zapłacić kartą? – 能用信用卡付款吗?Néng yòng xìnyòngkǎ fùkuǎn ma? (neng jong sinjongka fukłan ma?)

Zwroty przydatne podczas spotkania z partnerem biznesowym:

 • Miło mi Cię poznać – 认识你很高兴 Rènshí nǐ hěn gāoxìng (żenszy ni hen gaosing)
 • Jestem usatysfakcjonowany jakością Twoich produktów – 我对你的产品质量很满意。Wǒ duì nǐ de chǎnpǐn zhí liàng hěn mǎnyì (ło dłej ni de czanpin dży liang hen manji)
 • Dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłeś – 谢谢你为我做的一切。 Xièxiè nǐ wèi wǒ zuò de yīqiè (siesie ni łej ło dzło de icie)
 • Dziękuję za Twoją gościnność – 谢谢你们的盛情款待。Xièxiè nǐ de shèngqíng kuǎndài (siesie ni de szengcing kłandaj)

Zwroty przydatne, gdy chcesz znaleźć jakieś miejsce lub gdzieś dojechać:

 • Przepraszam, jak dojechać do…? – 请问, 去…怎么走?Qǐngwèn, qù… zěnme zǒu (cingłen, ciu…dzenme dzoł?)
 • Przepraszam, jak dojść do…? – 请问, 到…怎么走?Qǐngwèn, dào…zěnme zǒu (cingłen, dao…dzenme dzoł?)
 • Gdzie jest…? – …在哪里?… zài nǎlǐ? (…dzaj nali?)
 • Chcę dojechać do… – 我想去… Wǒ xiǎng qù… (ło siang ciu…)

W miejsce kropek wpisujemy miejsce.

Przykładowe miejsca:

 • toaleta – 卫生间 wèishēngjiān (łejszengdzien)
 • hotel – 宾馆 bīnguǎn (bingłan)
 • sklep – 商店 shāngdiàn (szangdjen)
 • restauracja – 餐馆 cānguǎn (cangłan)
 • centrum miasta – 市中心 shì zhōngxīn (szy dżongsin)
 • lotnisko – 机场 jīchǎng (dziczang)
 • przystanek – 站 zhàn (dżan)
Szkolenie Online - Import z Chin

Porada!

Z racji tego, że nie wszyscy taksówkarze umieją mówić po angielsku, a nie znając dobrze języka chińskiego łatwo się pomylić w wymowie, warto mieć zapisany w chińskich znakach adres swojego hotelu. Oszczędzi to nieporozumień i stresu związanego z byciem niezrozumianym przez kierowcę.

Chińskie cyfry:

 • jeden 一 Yī (i)
 • dwa 二 Èr (ar)
 • trzy 三 Sān (san)
 • cztery 四 Sì (sy)
 • pięć 五 Wǔ (u)
 • sześć 六 Liù (lioł)
 • siedem 七 Qī (ci)
 • osiem 八 Bā (ba)
 • dziewięć 九 Jiǔ (dzioł)
 • dziesięć 十 Shí (szy)
 • sto 百 Bǎi (baj)

Składanie życzeń na Chiński Nowy Rok:

 • Życzę Ci pomyślności i bogactwa – 恭喜发财 Gōngxǐ fācái (gongsi facaj)
 • Szczęśliwego Nowego Roku – 新年快乐 Xīnnián kuàilè (sin njen kłajle)
 • Szczęśliwego Święta Wiosny – 春节快乐 Chūnjié kuàilè (czundzie kłajle)
 • Powodzenia w Nowym Roku – 新年大吉 Xīnnián dàjí (sin njen dadzi)

Uwaga! Jeśli wybierasz się do Chin w celach biznesowych, warto zatrudnić polsko-chińskiego tłumacza. Wskazane jest to w szczególności, gdy bierzesz udział w targach chińskich, wystawiając własne stoisko.

Jeśli zastanawiasz się jak prowadzić negocjacje z chińskimi partnerami biznesowymi, polecamy skorzystać z webinaru „Skuteczne negocjacje biznesowe z chińskim partnerem”.

Podsumowanie

Właśnie poznałeś podstawowe wyrażenia i przydatne słowa w języku chińskim. Być może na początku będą się one wydawać trudne do przyswojenia, ale zobaczysz, że z czasem je zapamiętasz i nauczysz się swobodnie ich używać. Chińczycy na pewno docenią Twoje starania i będą pod wrażeniem, że używasz zwrotów w tak wymagającym języku, jakim jest chiński!

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4