Incoterms

Zawarcie odpowiedniej umowy między eksporterem i importerem może kojarzyć się z ogromnym stresem. Niekiedy ciężko  ustalić pewne kwestie, możemy również nie sprecyzować ich dokładnie. W kwestii rozwiązania tych problemów i ułożenia korzystnej umowy dla każdej strony na pomoc przychodzą Incoterms. Incoterms to zasady, które nieodłącznie są związane z procesem transportu towaru oraz przekazaniem własności  i odpowiedzialności za ładunek. Zapraszamy do zapoznania się  z tym zagadnieniem przedstawionym w niniejszym artykule.

Incoterms

Incoterms – co to?

Incoterms (International Commercial Terms) to reguły, które są stosowane w umowach zawieranych przez kupującego i sprzedającego. Łączą się nierozerwalnie z wybranym sposobem transportu. Opisują obowiązki oraz koszty kupującego i sprzedającego.

Wydawane są przez Międzynarodową Izbę Handlową (International Chamber of Commerce – ICC) raz na 10 lat. Organizacja ma swoją siedzibę w Paryżu, a za ciekawostkę można uznać fakt, że pierwsze Incoterms zostały wydane już w latach 30.-tych XX wieku.

Trzeba podkreślić, że Incoterms są tylko wskazówkami do zawieranych umów, nie wchodzą automatycznie w treść umowy prawnej.

Przyjmowane są przez większość krajów, jednak są pewne wyjątki np. Wietnam.

W poprzednim dziesięcioleciu obowiązywały Incoterms 2010, które wygasły 31 grudnia 2019 r., zostały zaktualizowane i obecnie obowiązujące to Incoterms 2020.

Jak poprawnie zapisać Incoterms?

Odnośnik do wybranej reguły Incoterms musi być odpowiednio podany i zapisany w umowie.

Informacje potrzebne do poprawnego zapisu to:

  1. Nazwa wybranego warunku Incoterms
  2. Miejsce/port
  3. Dodatek: Incoterms 2020

Przykłady:

  • EXW Szanghaj Incoterms 2020
  • CIF Gdynia Incoterms 2020
Szkolenie Online - Import z Chin

Incoterms 2020 – podział

Incoterms 2020 podzielone są na 11 reguł, z czego każda należy do innej kategorii – C, D, E, F.

Grupa C:

CFR — Cost and Freight — „Koszt i fracht”

Koszty transportu ponosi sprzedający do chwili dotarcia statku do portu docelowego. Większe zobowiązania ma kupujący, ponieważ ryzyko i ubezpieczenie przechodzi na kupującego już w momencie kiedy towar przekracza burtę statku. Sprzedający odpowiada za transport.

Zastosowanie: transport morski i wodny śródlądowy

Więcej na temat: Incoterms 2020 CFR

CPT — Carriage Paid To — „Przewóz opłacony do”

W tym Incotermsie odpowiedzialność za koszty i ryzyko w zdecydowanie większym stopniu spada na kupującego od momentu przekazania towarów przewoźnikowi. Sprzedający natomiast odpowiada za transport aż do miejsca dostawy.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 CPT

CIF – Cost Insurance Freight – Koszty, ubezpieczenie i fracht

Zgodnie z tym Incotermsem sprzedający ponosi ryzyko do momentu załadunku towaru, ale odpowiedzialny jest za ubezpieczenie oraz koszty do momentu dotarcia towaru do portu rozładunkowego, nie do chwili rozładunku. Dopiero wtedy obowiązki przechodzą na kupującego.

Sprzedający organizuje transport, opłaca ubezpieczenie na kwotę minimalną oraz odpowiada za odprawę eksportową.

Zastosowanie: transport morski i wodny śródlądowy

Więcej na temat: Inconterms 2020 CIF

CIP — Carriage and Insurance Paid To — „Przewóz i ubezpieczenie opłacone do”

CIP podobny jest do CPT. Sprzedający odpowiedzialny jest za transport do ustalonego miejsca, ale tym razem również odpowiedzialny jest za ubezpieczenie do tego samego momentu. Potem obowiązki przechodzą na kupującego.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 CIP

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Grupa D:

DAP – Delivered At Place – „Dostawa do miejsca”

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca. Do momentu dostarczenia towarów do ustalonego miejsca jest odpowiedzialny za ryzyko, koszty oraz ubezpieczenie. Sprzedający organizuje transport. Kupujący przejmuje koszty od momentu dostarczenia towarów, w tym koszty ewentualnego rozładunku.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 DAP

DPU — Delivered at Place Unloaded — „Dostarczone do miejsca wyładowane”

Jak można wywnioskować już z samej nazwy, na sprzedającym ciąży ryzyko pokrycia wszelkich kosztów, załatwienia ubezpieczenia oraz ryzyko wynikające z całej operacji do chwili wyładowania towarów i przekazania ich kupcowi. Wtedy następuje przeniesienie również odpowiedzialności na importera.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 DPU

DDP — Delivered Duty Paid — „Dostarczone, cło opłacone”

Przy wyborze tego Incoterms należy pamiętać, że zdecydowanie największe obowiązki spoczywają na sprzedawcy. Odpowiada on za ubezpieczenie, koszty związane z transportem, opłatami celnymi oraz ryzyko wynikające z całej operacji aż do momentu dostawy.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 DDP

Grupa E:

EXW – Ex Works – „Z zakładu”

Większą rolę w tym Incotermsie odgrywa kupujący, sprzedający ma najmniej obowiązków. Musi on dostarczyć towar w odpowiednie miejsce i w uzgodnionym czasie. Tak naprawdę po udostępnieniu towaru, rola sprzedającego się kończy. Kupujący odpowiada za dopełnienie wszelkich formalności związanych z importem, eksportem jak i tranzytem (w tym odprawy celne).

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms  2020 EXW

Szkolenie Online - Import z Chin

Grupa F:

FCA — Free Carrier — „Dostarczone do przewoźnika”

Odpowiedzialność za ubezpieczenie, wszelkie koszty i ryzyko spada na kupującego już na etapie kiedy towar jest przekazany przewoźnikowi. Sprzedający odpowiada za formalne załatwienie odprawy celnej.

Zastosowanie: każdy rodzaj transportu

Więcej na temat: Incoterms 2020 FCA

FAS – Free Alongside Ship – „Dostarczone wzdłuż burty statku”

Ryzyko, koszty i kwestie ubezpieczeniowe przechodzą na kupującego kiedy towar zostanie dostarczony przez sprzedającego do burty statku. Sprzedawca nie jest zobligowany do zapewnienia załadunku na statek.

Zastosowanie: transport morski i wodny śródlądowy

Więcej na temat: Incoterms 2020 FAS

FOB – Free On Board – „Dostarczone na statek”

Zasada ta uwarunkowuje przeniesienie odpowiedzialności (koszty, ryzyko, ubezpieczenie) ze sprzedającego na kupującego w momencie kiedy towar przekracza burtę statku.

Zastosowanie: transport morski i wodny śródlądowy

Więcej na temat: Incoterms 2020 FOB

Incoterms

Które Incoterms najlepiej zawrzeć w umowie?

Ilość reguł Incoterms jest bardzo różnorodna, jednak naszym zdaniem podstawowymi, na których warto bazować umowę to: FOB, FCA, EXW.

Reguły te mają wspólną cechę, która jest szczególnie atrakcyjna dla importerów, a mianowicie to po stronie kupującego leży obowiązek opłacenia frachtu morskiego, co oznacza, że kupujący sam wybiera spedytora, a sprzedający musi się dostosować do tej decyzji. Daje to kontrolę nad wydatkami i zabezpiecza kupującego przed dodatkowymi kosztami np. w przypadku kiedy sprzedający poda nieprawidłową należność za transport. Dodatkowo przy korzystaniu z FOB i FCA wszelkie koszty wynikające z tytułu transportu, odprawy celnej pokrywa sprzedający. W EXW wszystko leży w gestii importera. W FCA i FOB dużym plusem dla importera jest fakt, że eksportowa odprawa celna leży po stronie sprzedającego tak samo jak załadowanie towaru.

Zawsze zalecamy, aby wybierać warunki Incoterms pozwalające na organizację transportu przez spedytora wybranego przez nas. Dzięki temu importer może mieć pełną kontrolę nad procesem transportu. Sprawdź w naszym artykule jak wybrać odpowiedniego spedytora.

Które Incoterms odradzamy?

CIF i DDP pozornie mogą się wydawać atrakcyjnymi Incotermsami, jednak niosą za sobą pewne pułapki. 

W momencie korzystania z CIF po stronie sprzedawcy leżą wszelkie opłaty dokumentacyjne i załadunkowe, ale koszty wyładunkowe przechodzą już na kupującego.  Zdarzają się przypadki, gdzie firma spedycyjna nie informuje o kosztach wyładunkowych, a w momencie odbioru przesyłki na kupującego przeświadczonego, że wszystkie koszty są uregulowane, może czekać niemiła niespodzianka i nieprzewidziane wydatki. Warunki CIF mogą zostać wykorzystane przez nieuczciwych producentów, ponieważ załadunek leży po stronie sprzedającego. Brak kupującego przy załadunku może doprowadzić do sytuacji, gdzie nie dostaniemy zamówionego towaru, tylko zupełnie coś innego. Te i inne problemy związane z Incoterms CIF opisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule — Import na CIF – problemy przy Incoterms CIF.

Przy DDP pułapką jest fakt, że prawie wszystkie koszty (poza rozładunkiem) stoją po stronie sprzedającego, więc kupujący praktycznie nie ma kontroli nad nimi. Przy imporcie z Chin dodatkowo nie ma możliwości, żeby strona chińska zapłaciła należną stawkę z tytułu cła importowego. Obowiązkiem importera jest przeprowadzenie odprawy celnej towarów przybywających do Polski, a w przypadku korzystania z reguły DDP będzie brakowało odpowiednich dokumentów do odprawy celnej.

Podsumowanie

Wskazówki Incoterms niosą za sobą pewne udogodnienia, ale i pułapki. Decydując się na skorzystanie z nich, pamiętajmy, aby niezależnie od wyboru trzeba znać dokładny adres miejsca dostawy. Dostosujmy je także umiejętnie do wybranego sposobu transportu i przewożonego towaru.

Zapraszamy do pobrania naszego darmowego e-booka o Incoterms 2020, w którym szerzej omówiliśmy przedstawione kwestie.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1