Import sprzętu medycznego z Chin

Chiny to kraj, w którym rynek opieki zdrowotnej przeżywa w ostatnim czasie wszechstronny rozkwit, ciesząc się jednocześnie dobrymi perspektywami na przyszłość. Ma to ścisły związek ze zjawiskiem starzenia się chińskiego społeczeństwa (chin. 老龄化 laolinghua) oraz jego jednoczesnym bogaceniem się. Planowane wydatki Państwa Środka na opiekę zdrowotną wzrosną z 374 miliardów USD w 2013 roku do 1 bln USD w roku 2020. W parze z dynamicznym rozwojem chińskiego rynku medycznego idzie popyt na medyczny sprzęt. Jest produkowany głównie w rejonach wschodnich i południowych kraju, przez firmy o wykwalifikowanej kadrze i zaawansowanych technologiach. Firmy te często korzystają z wiedzy i doświadczenia zachodnich specjalistów. W Polsce dużą popularnością cieszy się import sprzętu medycznego z Chin.

import sprzętu medycznego z Chin

Importując wyroby medyczne z Dalekiego Wschodu możemy być pewni, że transakcja będzie korzystna dla naszego portfela, a otrzymany przez nas produkt sprosta naszym oczekiwaniom. Chiński sprzęt medyczny, produkowany zarówno przez fabryki o najwyższych standardach i posiadających najwyższe certyfikaty, ale też przez małych, lokalnych producentów, stanowi duży udział produktów importowanych z Chin do naszego kraju. Już teraz większość używanych w Polsce najbardziej podstawowych produktów medycznych (takich jak szpatułki czy kompresy gazowe) pochodzi głównie z Państwa Środka. Rynek chiński jest również źródłem, z którego importuje się surowce i półprodukty, służące później do produkcji sprzętu medycznego w Polsce.

Import sprzętu medycznego z Chin – cło

Cło na produkty medyczne, farmaceutyczne i sprzęt medyczny sprowadzane z krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej wynosi 0%. (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 art. 57-58).

W poniższej tabelce przedstawiono stawki cła wraz z HS Code na import sprzętu medycznego z Chin.

Nazwa produktu Stawka celna HS CODE
Termometry szpitalne lub weterynaryjne 0 % 9025112000
 

Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające warstwę przylepną

0 % 3005100000
 

Wata i artykuły z waty

0 % 3005901000
 

Gaza i artykuły z gazy

0 % 3005903100
 

Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzętem stomatologicznym

0 % 9018410000
 

Strzykawki z tworzyw sztucznych, z igłami lub bez

0 % 9018311000
 

Metalowe igły do zastrzyków

0 % 9018321000
 

Aparatura do ultrasonografii

0 % 9018120000
 

Aparatura do scyntygrafii

0 % 9018140000
 

Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne

0 % 9019200000
 

Elektrokardiografy

0 % 9018110000
 

Aparatura do ultrasonografii

0 % 9018120000
 

Szczepionki stosowane w medycynie

0 % 3002200000
 

Leki zawierające insulinę

0 % 3003310000
 

Leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylinowego lub streptomycyny, lub ich pochodne

0 % 3004100000

Planujesz import produktów z Chin? Sprawdź cło na inne produkty z Chin!

Cło na sprzęt turystyczny z Chin

Cło na żywność z Chin

Cło na biżuterię sztuczną z Chin

Cło na zegarki z Chin

Cło na akcesoria dla zwierząt z Chin

Cło na sprzęt budowlany z Chin

Cło na gadżety reklamowe z Chin