Import produktów HVAC – klimatyzatory i grzejniki z Chin

Branża HVAC, czyli heating, ventilation, air conditioning to dynamicznie rozwijająca się branża z zakresu inżynierii sanitarnej. HVAC jest nieodłączną częścią budownictwa, w szczególności zalicza się do niej ogrzewanie cieplne pomieszczeń, wentylację oraz klimatyzację. Warto więc zapoznać się z ofertą chińskich przedsiębiorców oferujących szereg usług z tej branży. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje potrzebne, aby rozpocząć import produktów HVAC z Chin.

Import produktów HVAC z Chin

Gdzie produkuje się produkty HVAC w Chinach?

Produkcja towarów z branży HVAC na szeroką skalę odbywa się w prowincjach: Guangdong na południu Chin, Jiangsu, Zhejiang, a także Shandong czy Anhui.

Import produktów HVAC z Chin
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Import produktów HVAC z Chin– stawki celne

Rozpoczynając import produktów HVAC, przed podjęciem współpracy z chińskim kontrahentem zawsze warto zapoznać się ze stawkami celnymi w systemie ISZTAR, w którym znajdują się też dodatkowe informacje czy akty prawne. Kody celne potrzebne do odprawy łatwo znajdziesz na portalu dlaimportera.pl.

Pod kodem 8415 znajdują się Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

8415 10 – w rodzaju przeznaczonych do zamocowania do okna, ściany, sufitu lub podłogi, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (system typu „split”)

8415 10 10 – samodzielne

 • 8415101010 – Napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,2%)
 • 8415101090 – pozostałe (cło 2,2%)

8415 10 90 – w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)

 • 8415109010 – napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,5%)
 • 8415109090 – pozostałe (cło 2,5%)

8418 – chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

8418 61 – Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

 • 8418610091 – napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,2%)
 • 8418610099 – pozostałe (cło 2,2%)

Stawki celne powyższych towarów nie są zbyt wysokie, co może zachęcać do ich importu na większą skalę. Należy pamiętać jednak o ograniczeniach jakie w tej kwestii nakłada Unia Europejska. Niektóre urządzenia mogą podlegać kontroli ze względu na przewóz substancji zubożających warstwę ozonową (akt prawny R1005/09), dlatego konieczne jest sprawdzanie informacji na bieżąco.

Szkolenie Online - Import z Chin

Wprowadzanie do obrotu produktów z branży HVAC

Branża HVAC zajmuje się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Przy wprowadzaniu produktów na europejski rynek należy zwrócić uwagę na wszystkie wymogi prawne. Po wydaniu deklaracji właściwości użytkowych (DoP) na wyrobie umieszcza się oznakowanie CE. W ten sposób producent deklaruje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem obowiązującym w UE. Każdy produkt powinien być sprzedawany razem z instrukcją obsługi, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a także powinien zawierać spis zawartości substancji niebezpiecznych (wynika to z art. 31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH).

Wymogi prawne dla poszczególnych produktów HVAC:

Grzejniki z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Etykieta powinna zawierać: numer i datę wystawienia deklaracji zgodności, dokument, na podstawie którego została wystawiona deklaracja (norma PN-EN 442 – dotyczy wymagań i warunków technicznych oraz mocy cieplnej i metod badań dla radiatorów i konwektorów)

Wentylatory z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Oznakowanie budowlane

Klimatyzatory z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Oznakowanie budowlane

Kwestią problematyczną są atesty higieniczne, ponieważ porównując dokumentację grzejników płytowych montowanych w placówkach opieki zdrowotnej, można zauważyć znaczne różnice w treści. Wynika to z prawa obowiązującego w trakcie wystawiania danego atestu higienicznego. Taki dokument jest obowiązkowy tylko i wyłącznie dla: „materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania”. Natomiast w pozostałych przypadkach stanowi jedynie atut przetargowy.

Wymagania dotyczące zakresu efektywności energetycznej konkretnych wyrobów można znaleźć tutaj.

Zmiany prawne dotyczące branży HVAC

W maju 2015 r. sejm uchwalił tzw. ustawę o F-gazach. Było to konieczne, ponieważ brak krajowych przepisów uniemożliwiał egzekwowania rozporządzeń unijnych. Prawo odnosi się do substancji zubożających warstwę ozonową, jak również niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. W praktyce ustawa wymaga składania rocznych sprawozdań z wykorzystania SZWO i F-gazów. Oprócz tego uwzględniono odpowiedzialność spoczywającą na instalatorach i serwisantach urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Muszą posiadać certyfikat odpowiadający kategorii montowanego, konserwowanego czy serwisowanego wyrobu. Firmy serwisowe są zobowiązane do uzyskania certyfikatu F-gazowego. Ważność tego dokumentu jest bezterminowa, a zajmuje się tym Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów rynku budowlanego. Modyfikacja dotyczy zastąpienia wydawania aprobat technicznych przez dokumenty o charakterze specyfikacji technicznych – krajowe oceny techniczne. Czas ważności pisma to pięć lat. Oprócz tego obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym objęto m.in. beton towarowy, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, wyroby do ochrony przed korozją.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Import produktów HVAC – targi w Chinach

CHINA REFRIGERATION EXPO

 • Miejsce: Szanghaj
 • Targi odbywają się raz w roku i dotyczą nowoczesnych technologii w zakresie chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Dlatego jest to idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów i owocnej współpracy z chińskimi kontrahentami.
 • Oficjalna strona: cr-expo.com

ISH CHINA & CIHE 2019

 • Miejsce: Pekin
 • Międzynarodowe targi odbywające się w stolicy Państwa Środka w zakresie inżynierii sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Wydarzenie odbywa się raz w roku.
 • Oficjalna strona: ishc-cihe.com

CIBES

 • Miejsce: Xi’an
 • Targi z zakresu branży HVAC, mające na celu zaprezentowanie nowoczesnych technologii i zaawansowanych materiałów budowlanych, które są przyjazne dla naszej planety.
 • Oficjalna strona: cibes.com.cn

HEATEC

 • Miejsce: Szanghaj
 • Odbywające się od wielu lat w Szanghaju targi HEATEC co roku zrzeszają coraz większą liczbę wystawców oraz odwiedzających. Jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń, prezentujące nowoczesne technologie w zakresie ogrzewania.
 • Oficjalna strona: heatecchina.com
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

4.7 / 5. Ilość głosów: 13