Import produktów HVAC – klimatyzatory i grzejniki z Chin

Branża HVAC, czyli heating, ventilation, air conditioning to dynamicznie rozwijająca się branża z zakresu inżynierii sanitarnej. HVAC jest nieodłączną częścią budownictwa, w szczególności zalicza się do niej ogrzewanie cieplne pomieszczeń, wentylację oraz klimatyzację. Warto więc zapoznać się z ofertą chińskich przedsiębiorców oferujących szereg usług z tej branży. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje potrzebne, aby rozpocząć import produktów HVAC z Chin.

Import produktów HVAC z Chin

Gdzie produkuje się produkty HVAC w Chinach?

Produkcja towarów z branży HVAC na szeroką skalę odbywa się w prowincjach: Guangdong na południu Chin, Jiangsu, Zhejiang, a także Shandong czy Anhui.

Import produktów HVAC z Chin
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Import produktów HVAC z Chin– stawki celne

Rozpoczynając import produktów HVAC, przed podjęciem współpracy z chińskim kontrahentem zawsze warto zapoznać się ze stawkami celnymi w systemie ISZTAR, w którym znajdują się też dodatkowe informacje czy akty prawne.

Pod kodem 8415 znajdują się Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

8415 10 – w rodzaju przeznaczonych do zamocowania do okna, ściany, sufitu lub podłogi, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (system typu „split”)

8415 10 10 – samodzielne

 • 8415101010 – Napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,2%)
 • 8415101090 – pozostałe (cło 2,2%)

8415 10 90 – w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)

 • 8415109010 – napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,5%)
 • 8415109090 – pozostałe (cło 2,5%)

8418 – chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

8418 61 – Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

 • 8418610091 – napełnione wodorofluorowęglowodorami (HFCs) (cło 2,2%)
 • 8418610099 – pozostałe (cło 2,2%)

Stawki celne powyższych towarów nie są zbyt wysokie, co może zachęcać do ich importu na większą skalę. Należy pamiętać jednak o ograniczeniach jakie w tej kwestii nakłada Unia Europejska. Niektóre urządzenia mogą podlegać kontroli ze względu na przewóz substancji zubożających warstwę ozonową (akt prawny R1005/09), dlatego konieczne jest sprawdzanie informacji na bieżąco.

Szkolenie Online - Import z Chin

Wprowadzanie do obrotu produktów z branży HVAC

Branża HVAC zajmuje się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. Przy wprowadzaniu produktów na europejski rynek należy zwrócić uwagę na wszystkie wymogi prawne. Po wydaniu deklaracji właściwości użytkowych (DoP) na wyrobie umieszcza się oznakowanie CE. W ten sposób producent deklaruje, że produkt jest zgodny z prawodawstwem obowiązującym w UE. Każdy produkt powinien być sprzedawany razem z instrukcją obsługi, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a także powinien zawierać spis zawartości substancji niebezpiecznych (wynika to z art. 31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH).

Wymogi prawne dla poszczególnych produktów HVAC:

Grzejniki z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Etykieta powinna zawierać: numer i datę wystawienia deklaracji zgodności, dokument, na podstawie którego została wystawiona deklaracja (norma PN-EN 442 – dotyczy wymagań i warunków technicznych oraz mocy cieplnej i metod badań dla radiatorów i konwektorów)

Wentylatory z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Oznakowanie budowlane

Klimatyzatory z Chin:

 • Oznakowanie CE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Oznakowanie budowlane

Kwestią problematyczną są atesty higieniczne, ponieważ porównując dokumentację grzejników płytowych montowanych w placówkach opieki zdrowotnej, można zauważyć znaczne różnice w treści. Wynika to z prawa obowiązującego w trakcie wystawiania danego atestu higienicznego. Taki dokument jest obowiązkowy tylko i wyłącznie dla: „materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania”. Natomiast w pozostałych przypadkach stanowi jedynie atut przetargowy.

Wymagania dotyczące zakresu efektywności energetycznej konkretnych wyrobów można znaleźć tutaj.

Zmiany prawne dotyczące branży HVAC

W maju 2015 r. sejm uchwalił tzw. ustawę o F-gazach. Było to konieczne, ponieważ brak krajowych przepisów uniemożliwiał egzekwowania rozporządzeń unijnych. Prawo odnosi się do substancji zubożających warstwę ozonową, jak również niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. W praktyce ustawa wymaga składania rocznych sprawozdań z wykorzystania SZWO i F-gazów. Oprócz tego uwzględniono odpowiedzialność spoczywającą na instalatorach i serwisantach urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Muszą posiadać certyfikat odpowiadający kategorii montowanego, konserwowanego czy serwisowanego wyrobu. Firmy serwisowe są zobowiązane do uzyskania certyfikatu F-gazowego. Ważność tego dokumentu jest bezterminowa, a zajmuje się tym Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów rynku budowlanego. Modyfikacja dotyczy zastąpienia wydawania aprobat technicznych przez dokumenty o charakterze specyfikacji technicznych – krajowe oceny techniczne. Czas ważności pisma to pięć lat. Oprócz tego obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym objęto m.in. beton towarowy, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, wyroby do ochrony przed korozją.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Import produktów HVAC – targi w Chinach

CHINA REFRIGERATION EXPO

 • Miejsce: Szanghaj
 • Targi odbywają się raz w roku i dotyczą nowoczesnych technologii w zakresie chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Dlatego jest to idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów i owocnej współpracy z chińskimi kontrahentami.
 • Oficjalna strona: cr-expo.com

ISH CHINA & CIHE 2019

 • Miejsce: Pekin
 • Międzynarodowe targi odbywające się w stolicy Państwa Środka w zakresie inżynierii sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Wydarzenie odbywa się raz w roku.
 • Oficjalna strona: ishc-cihe.com

CIBES

 • Miejsce: Xi’an
 • Targi z zakresu branży HVAC, mające na celu zaprezentowanie nowoczesnych technologii i zaawansowanych materiałów budowlanych, które są przyjazne dla naszej planety.
 • Oficjalna strona: cibes.com.cn

HEATEC

 • Miejsce: Szanghaj
 • Odbywające się od wielu lat w Szanghaju targi HEATEC co roku zrzeszają coraz większą liczbę wystawców oraz odwiedzających. Jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń, prezentujące nowoczesne technologie w zakresie ogrzewania.
 • Oficjalna strona: heatecchina.com
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

4.7 / 5. Ilość głosów: 13