Import pomp ciepła – wszystko, co musisz wiedzieć

Ostatnio, pompy ciepła w Polsce stały się bardzo popularne. Przełożyło się to na zwiększoną dynamikę importu pomp ciepła, szczególnie z Chin. W Chinach najwięcej produkuje się powietrznych pomp ciepła (ponad 90% rynku). Mniej popularne są pompy gruntowe i wodne. Przedstawiamy poradnik “Import pomp ciepła – wszystko, co musisz wiedzieć”.

Import pomp ciepła

Import pomp ciepła – wszystko, co musisz wiedzieć 

Pompa ciepła umożliwia przemieszczenie ciepła z jednego obszaru do drugiego. Zazwyczaj wykorzystuje się ją do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń. Jest to jedna z najlepszych, neutralnych dla klimatu, metod ogrzewania. 

Zanim zaczniesz importować pompy ciepła, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z rodzajami tego produktu: 

 • powietrzne (ASHP) – źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz 
 • powietrzne wylotowe (EAHP) – ciepło jest pobierane z powietrza wylotowego z budynku 
 • wodne pompy ciepła (WSHP) – źródłem ciepła jest woda płynąca 
 • gruntowe (GSHP) – ciepło jest pobierane z gruntu 
 • hybrydowe pompy ciepła, czyli łączące wiele rozwiązań w jednym. 

Gdzie są producenci pomp ciepła w Chinach? 

Zagłębia produktowe w Chinach to obszary, na których występuje wiele producentów pewnego typu produktów. Prowincje chińskie, w których skupieni są producenci pomp ciepła i części do nich, są Shandong (miasta Jinan, Dezhou), Guangdong (Foshan, Kanton, Zhongshan, Shenzhen), oraz Zhejiang (Jiaxing). 

Producenci pomp ciepła w Chinach
Mapa producentów pomp ciepła w Chinach

Import pomp ciepła z Chin – koszt 

Koszt importu pomp ciepła może być bardzo różny. Na koszt importu składają się: 

 • koszt produktów i opakowań 
 • opłaty celno-skarbowe 
 • cena przewozu, ubezpieczenie cargo 
 • weryfikacja kontrahenta, kontrole jakości towaru 
 • skorzystanie z usług agencji celnej 
 • i inne opłaty. 
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Import pomp ciepła – jakie cło? 

Przy imporcie obowiązuje podatek celny (cło), wyliczony na podstawie między innymi wartości zamówienia i stawki celnej na dany produkt. Opłatę tę uiszcza się na granicy celnej.

Gdzie można znaleźć stawki celne? Ogólnodostępne systemy taryfowe ISZTAR (polski) i TARIC (UE) zawierają informacje, takie jak wysokość stawek celnych, kody celne (HS) przypisane kategoriom produktów, i nie tylko. 

Pompy ciepła w systemie taryfowym znajdują się w sekcji XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne (..); Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepła inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415. 

Cło na pompy ciepła wynosi: 

 • 2.2% – pompy cieplne napełnione wodorofluorowęglowodorami (8418 61 00 91) 
 • 2.2% – inne pompy cieplne niż klasyfikowane jako 8415 (8418 61 00 99). 

Przy imporcie pomp cieplnych obowiązuje ograniczenie wprowadzenia do swobodnego obrotu oraz kontrola przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych. 

Import pomp ciepła – jaki VAT? 

Importer pomp ciepła musi uiścić nie tylko cło na granicy celnej, ale także podatek VAT. Podatek VAT na import pomp ciepła wynosi 23%. 

Pompy ciepła z Chin

Import pomp ciepła z Chin – wymogi i obowiązki importera 

Tylko produkty zgodne z wytycznymi mogą być wprowadzone na rynek UE. Obowiązkiem importera jest zapoznanie się z wymogami dotyczącymi jego produktu i dopilnowanie zgodności. Wymogi produktowe można znaleźć w dyrektywach, rozporządzeniach i innych regulacjach UE, a także aktach prawnych poszczególnych krajów. 

Pompy ciepła podlegają pod następujące regulacje: 

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, określające ilość dopuszczalnego HFC oraz nakładające wymogi rejestracji i etykietowania; 
 • dyrektywa maszynowa (nr 2006/42/WE), wprowadzająca wymóg naniesienia tabliczki znamionowej na maszynę; 
 • dyrektywa niskonapięciowa (nr 2014/35/UE) określająca granice napięcia sprzętu elektrycznego; 
 • rozporządzenie “ekoprojekt” (nr 2016/2281) definiujące “pompę ciepła” i określające efektywność energetyczną, poziom emisji tlenków azotu oraz maksymalny poziom mocy akustycznej maszyny;
 • dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (nr 2014/68/UE); 
 • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (nr 2014/30/UE); 
 • rozporządzenie w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej (nr 811/2013) ustanawiające, że klasa pompy cieplnej połączonej z technologiami kogeneracji lub energii odnawialnej na etykiecie energetycznej to A+ i wyżej. 

Podstawą importu jest nawiązanie współpracy z rzetelnym kontrahentem, który wyprodukuje towar zgodnie z wymaganiami importera, dostosowanymi do rynku docelowego. Z tego względu zawsze warto przeprowadzić weryfikację potencjalnego dostawcy oraz inspekcję w fabryce przed rozpoczęciem produkcji. Dzięki temu możemy mieć pewność, że producent, któremu zlecamy wytworzenie pomp ciepła, jest przygotowany na podjęcie tego zadania. 

Pompy ciepła sprowadzane do Polski muszą spełnić szereg wymogów formalnych, dlatego tak ważne jest sprawdzenie autentyczności dokumentacji dostarczonej przez producenta (np. wszystkich certyfikatów), ale również upewnienie się, że produkt spełnia wszystkie wymagania poprzez fizyczną inspekcję urządzeń na miejscu w fabryce. Dzięki kontroli jakości w Chinach, jeszcze przed wysyłką towaru z Chin możesz sprawdzić czy zamówione pompy ciepła zostały wyprodukowane zgodnie ze zleceniem, a także czy poprawnie działają, czy oznaczenia zostały odpowiednio naniesione, czy nie posiadają żadnych defektów. Kontrola w Chinach pozwala na wprowadzenie koniecznych poprawek przez fabrykę przed wysyłką do Polski i chroni przed otrzymaniem wadliwego produktu. 

Szkolenie Online - Import z Chin

Jakie oznaczenia obowiązują na pompach ciepła? 

 • Oznaczenie CE i deklaracja zgodności 

Znak CE na produkcie oznacza, że spełnia on wymogi na rynku UE. Jak uzyskać znak CE na pompy ciepła? Znak CE nanosi producent deklarując, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą. Deklaracja zgodności może zostać sporządzona na podstawie test reports (raportów z oceny zgodności). Kopię deklaracji należy przechowywać przez 10 lat od momentu wprowadzenia sprzętu do obrotu. 

Znak CE
 • Znak ZSEE 

Znak ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w formie przekreślonego śmietnika jest zamieszczany na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dotyczy on m.in. sprzętu zasilanego energią elektryczną zawierającego substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, takiego jak sprzęt klimatyzacyjny, chłodziarki i pompy ciepła. 

ZSEE znak
 • Dobrowolny znak Heat Pump Keymark 

Heat Pump Keymark to oficjalny znak oznaczający, że maszyna spełnia unijne regulacje. O ten znak może się ubiegać producent pompy, poddając maszynę testom i certyfikacji. Niektórzy z chińskich producentów oferują pompy ciepła ze znakiem Heat Pump Keymark.

Instrukcja obsługi do pomp ciepła 

Do pompy ciepła trzeba dołączyć nie tylko dokumentację techniczną, ale także instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi musi być przygotowana w języku urzędowym kraju, w którym będzie sprzedawany produkt. 

Import pomp ciepła z Chin – najważniejsze informacje 

 • Najpopularniejszy typ pomp ciepła z Chin to powietrzne pompy ciepła. 
 • Najwięcej producentów pomp ciepła w Chinach jest z prowincji Guangdong, Zhejiang oraz Shandong. 
 • Cło na pompy ciepła wynosi 2.2%. VAT na import pomp ciepła wynosi 23%. 
 • Pompy ciepła wpadają pod wiele dyrektyw i rozporządzeń na rynku UE. Muszą być one oznaczone znakiem CE. 
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących importu, skontaktuj się z nami. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z importem i eksportem.
Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3