Seminarium „Hongkong – bramą do rynku chińskiego”

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Hongkong – bramą do rynku chińskiego”, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w godzinach 9:00-14:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Organizatorami seminarium są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Rada Rozwoju Handlu Hongkongu, Stowarzyszenie „Pomorskie w Chinach” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Udział w seminarium jest bezpłatny.

„Hongkong – bramą do rynku chińskiego”

Seminarium „Hongkong – bramą do rynku chińskiego”

Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką Hongkongu – miejsca uznawanego za jedno z najważniejszych centrów finansowych świata, od którego warto zacząć ekspansję na rynek chiński. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • aktualna sytuacja w Hongkongu,
  • różnice kulturowe w Polsce i Chinach,
  • działania wspierające przedsiębiorców w zakresie eksportu.

Szczegółowy program spotkania:

9:00 Powitanie uczestników – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza

9:30 Pomorski Broker Eksportowy – System kompleksowego wsparcia eksportu w województwie pomorskim, Katarzyna Matuszak, Dyrektor Działu Rozwoju przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza

10:00 Hongkong – hub innowacji w Azji, dr Wing-Hin Chung, Dyrektor do spraw Promocji Inwestycji, Invest HK w Berlinie (tłumaczenie konsekutywne z j. angielskiego)

11:00 Przerwa kawowa

11:20 Hongkong jako brama do rynku chińskiego dla polskich eksporterów, Maciej Wilk, Dyrektor warszawskiego biura Hong Kong Trade Development Council

11:50 Różnice w kulturze biznesu w Polsce i Chinach oraz oferta Bank of China, Bartosz Komasa, Bank of China

12:20 Oferta Biura Pomorskie w Chinach – Sławomir Berbeć, Dyrektor Biura Pomorskie w Chinach

12:50 Zagrożenia przy eksporcie do Chin Dominik Błędzki, ChinskiRaport.pl

13:15 – 13:30 Pytania i odpowiedzi

13:30 Lunch

Małe i średnie przedsiębiorstwa – zgłoszenia na stronie brokereksportowy.pl

Duże przedsiębiorstwa – zgłoszenia na adres m.madrzak@pomorskie.eu

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10