Go to Brand – Chiny

Uprzejmie informujemy, że od 25 stycznia b.r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków do działania Go to Brand – Chiny.

Go to Brand - Chiny

Rynek chiński został wskazany jako perspektywiczny dla następujących branż:

– biotechnologia i farmaceutyka,

– części samochodowe i lotnicze,

– jachty i łodzie,

– kosmetyki,

– maszyny i urządzenia,

– meble,

– moda polska,

– sprzęt medyczny,

– polskie specjalności żywnościowe.

W ramach działania można uzyskać do 850.000 zł dofinansowania.

Maksymalna intensywność dofinansowania w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu wynosi:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców

Korzyści z realizacji projektu Go to Brand – Chiny

Dzięki uczestnictwu w programie można sfinansować:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach  i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych

Przewidywane terminy związane z realizacją Konkursu

W roku 2019 przewiduje się dla konkursu Go to Brand następujące terminy:

 • 25 stycznia 2019 – ogłoszenie naboru wniosków do Konkursu,
 • 4 kwietnia 2019 – zakończenie naboru wniosków do Konkursu
 • lipiec 2019 – rozstrzygnięcie konkursu

Firma PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o. od 2009 roku specjalizuje się w przygotowaniu analiz rynkowych dla firm zainteresowanych rozwojem działalności eksportowej oraz realizacji strategii eksportowych na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania Go to Brand.

Do tej pory udzieliliśmy wsparcia w rozwoju eksportu ok. 300 polskim firmom. Na życzenie przedstawimy referencje. Wszelkie informacje o firmie można znaleźć na stronach internetowych: www.proexportmarketing.com oraz www.internacjonalizacja.pl

Kontakt:

Piotr Snopek

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

tel. +48 22 18 81 755

e-mail: piotr.snopek@paszportdoeksportu.pl

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10