Faktura z Chin

Aby przesyłka mogła zostać nadana i dostarczona musi spełniać odpowiednie warunki dostawy, oraz posiadać odpowiednie dokumenty. Bez potrzebnych dokumentów handlowych przesyłka nie przejdzie kontroli celnej. Jednym z podstawowych poświadczeń jest faktura handlowa (Commercial Invoice), wystawiana przez eksportera na towary zamówione przez importera. Faktura z Chin jest szczegółowo sprawdzana przez urzędy celne. Warto wiedzieć, że w procesie handlu z Chinami w większości przypadków faktura proforma nie jest akceptowana.

faktura z Chin

Jakie informacje powinna zawierać faktura z Chin?

Importer i eksporter między sobą decydują o danych jakie zostaną zawarte w Commercial Invoice. Natomiast podstawowe informacje z faktury to:

  • Dane nadawcy,
  • Dane odbiorcy,
  • Numer i datę wystawienia,
  • Warunki dostawy (warunki Incoterms 2020),
  • Ilość i wagę towaru,
  • Ilość i rodzaj opakowań,
  • Podpis i pieczątkę firmy wystawiającej.

Na fakturze handlowej warto również zamieścić informacje dotyczące kraju pochodzenia i warunków dostawy. Co więcej, wymagane jest tłumaczenie faktury na język kraju, do którego przywożony jest towar. Tłumaczenie może być wykonane za pomocą najprostszego translatora np. translatora Google (jest to tzw. tłumaczenie własne). Są to dodatkowe informacje, ale mogą okazać się bardzo przydatne, jeśli celnik kontrolujący nasz towar nie będzie skłonny do patrzenia na nas przychylnym okiem. Niestety, podczas kontroli celnej jesteśmy zależni od dobrej woli celnika. Dlatego warto mieć dodatkowe dane na fakturze handlowej, ponieważ wtedy unikniemy wielu problemów z kontrolą towaru, które powodują opóźnienia w dostawie.

Szkolenie Online - Import z Chin

Faktura handlowa z Chin – dodatkowe informacje

Wartość importowanych towarów podanych na przesyłce powinna być zgodna z wartością i walutą podaną na fakturze z Chin.

Warto również wiedzieć, że proces odprawy celnej może przyspieszyć także zamieszczenie na fakturze handlowej kodów HS.

Jeśli faktura będzie niekompletna urzędnik poprosi o przesłanie poprawionej wersji dokumentu.

Poniżej zamieszczamy wzór Commercial Invoice. Wyszukanie jak powinna wyglądać faktura jest bardzo proste. W wyszukiwarce należy wpisać „commercial invoice”. Jest wiele wzorów jak powinien wyglądać ten dokument. Jednakże, pamiętajmy, że najważniejsze jest to jakie informacje będzie zawierał.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 12