Europejskie jednostki notyfikowane

Jednostki notyfikowane to laboratoria, które uzyskały akredytację od właściwego ministra, potwierdzającą, że mogą one przeprowadzać ocenę zgodności produktów z odpowiednimi normami. Testy przeprowadzane w placówkach są niezbędne dla wystawienia dokumentów potrzebnych do wprowadzenia produktu do sprzedaży w Unii Europejskiej. W poniższym artykule omawiamy rolę jednostek notyfikowanych w imporcie, gdzie je znaleźć oraz listy jednostek notyfikowanych w Polsce i Niemczech.

Europejskie jednostki notyfikowane

Dlaczego trzeba przeprowadzać ocenę zgodności?

Chcąc wprowadzić na rynek europejski niektóre produkty (np. sprzęt elektroniczny, zabawki, materiały medyczne) wymagają deklaracji zgodności. Dokument świadczy o zgodności z normami zawartymi m.in. w Dyrektywie Nowego Podejścia, rozporządzeniu REACH lub dyrektywie ws. ogólnego bezpieczeństwa produktów. Deklaracje wystawiane są przez producenta, na podstawie certyfikatów zgodności otrzymanych z jednostek notyfikowanych. Dopiero po spełnieniu tych formalności, jeśli na podstawie danej dyrektywy obowiązkowe jest naniesienie na produkt oznaczenia CE, może ono zostać umieszczone. Jakie grupy produktów wymagają oznaczenia CE możesz sprawdzić w artykule na naszym blogu.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak znaleźć jednostki notyfikowane w Europie?

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się baza Nando (New Approach Notified and Designated Organisations). To właśnie tam zebrano wszystkie jednostki notyfikowane w krajach UE. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że dana jednostka może przeprowadzać testy na zgodność z wybranymi normami (np. tylko z dyrektywą dotycząca odzieży ochronnej bądź kompatybilności elektromagnetycznej). Dlatego należy odpowiednio wcześniej sprawdzić, czy dane laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu interesujących nas testów. Wszystkie te informacje można znaleźć we wspomnianej bazie Nando.

Poniżej przygotowaliśmy listę jednostek notyfikowanych w Polsce i Niemczech wraz z ich specjalizacją.

Jednostki notyfikowane w Polsce

Gliwice

ENERGO-MOC WZORCOWNIA SP. Z O.O.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

OSRODEK BADAŃ, ATESTACJI I CERTYFIKACJI OBAC SP. Z.O.O.

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/ w sprawie bezpieczeństwa zabawek
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Szkolenie Online - Import z Chin

Warszawa

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Instytut Techniki Budowlanej

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

FIRE-LAB Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Polski Instytut Interoperacyjności sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Politechnika Warszawska Ośrodek Certyfikacji Transportu

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych

CWB Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

INFRACERT TSI sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

ICR Polska Sp. z o.o.

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

SGS Polska Sp. z o.o

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

CERTBUD Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych

TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/EU w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 w sprawie urządzeń kolei linowych

Instytut Kolejnictwa

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

ELTEST M. JEWTUCH SPOLKA JAWNA

 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO

 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn

INSTYTUT ENERGETYKI

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI – ODDZIAŁ PREDOM

 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/EU w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

 • Dyrektywa Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania.
 • Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych
 • Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)

GLOWNY URZĄD MIAR (GUM)

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W WARSZAWIE

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych
Szkolenie Online - Import z Chin

Łódź

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o

Politechnika Łódzka

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZENSTWA MORATEX

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT WLOKIENNICTWA

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSLU SKORZANEGO

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W LODZI

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Katowice

KSC POLAND Sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

TÜV THÜRINGEN Polska Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

TUV NORD Polska Sp. z o.o

 • Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

ZAKLADY BADAŃ I ATESTACJI ZETOM; IM. PROF. F. STAUBA W KATOWICACH SP. Z O.O.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W KATOWICACH

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych
Szkolenie Online - Import z Chin

Józefów

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Poznań

Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych 'TABOR’

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

 • Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowychł

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Bydgoszcz

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W BYDGOSZCZY

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Gdańsk

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych 
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
 • Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej 

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W GDAŃSKU

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Kraków

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW BUDOWLANYCH

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 

INSTYTUT NAFTY I GAZU-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Dyrektywa Rady 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W KRAKOWIE

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych
Szkolenie Online - Import z Chin

Szczecin

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W SZCZECINIE

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Wrocław

CERTA JN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o. o

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

DEKRA Certification Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

OKRĘGOWY URZĄD MIAR WE WROCŁAWIU

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

RADIOTECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Raszyn

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2000/14/WE dotyczy emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Lubin

INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SP. Z O.O.

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn

Dąbrowa Górnicza

LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Rzeszów

CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ i CERTYFIKACJI SP. Z O.O.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Gdynia

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn
 • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Białystok

ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Wałbrzych

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Goleniów

GRYFITLAB Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Zielonka

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych

Lędziny

Centrum Badan i Dozoru Gornictwa Podziemnego sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Rogoźnik

Biuro Certyfikacji Wyrobow Budowlanych Sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

Zabrze

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT sp. z o.o.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/ w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
Szkolenie Online - Import z Chin

Jednostki notyfikowane w Niemczech

Kolonia

TÜV Rheinland Energy GmbH

Kölner Institut für Baustoffprüfung und -technologie

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V.

VdS Schadenverhütung GmbH

GG-CERT e. V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse –

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Konformitätsbewertungsstelle des Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Monachium

SCONRAIL GmbH

PÜZ BAU – Gesellschaft zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren mbH

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.

Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen

Technische Universität München Holzforschung München (HFM@TUM)

Prüfstelle für Betonstahl Prof. Dr.-Ing. G. Rehm GmbH

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen c/o BG BAU – Prävention

Ostfildern

argus CERT BAU – Güteschutz-Gesellschaft zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren mbHost

Rheinberg

INOVYN Deutschland GmbH

Siegburg

SECTOR Cert – Gesellschaft für Zertifizierung mbH

Burghausen

Wacker-Chemie AG

Essen

Evonik Operations GmbH

AKF ZERT GmbH

DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle für Brandschutz

MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH

CETECOM GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oststeinbek

Siebert + Knipschild GmbH Ingenieurbüro für Kunststofftechnik

Minden

Railway Approvals Germany GmbH

Augsburg

Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg, Institut für Holzbau

Salzgitter

rail³ GmbH

Hamburg

Bureau Veritas Industry Services GmbH

HANSECONTROL Zertifizierungsgesellschaft mbH

Baustofflabor Hamburg Dipl.-Ing. Labryga GmbH

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord (BÜV Nord) e. V.

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft, Post-Logistik, Telekommunikation, Prüf- und Zertifizierungsstelle SEE (BG Verkehr)

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

DNV GL SE

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Verkehr und Landschaft der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

MEDCERT ZERTIFIZIERUNGS- UND PRÜFUNGSGESELLSCHAFT FÜR DIE MEDIZIN GMBH

Lloyd’s Register Deutschland GmbH

Bonn

InterCert GmbH – Group of MTIC –

ZDH-ZERT GmbH

DVGW CERT GmbH

EISENBAHN-CERT (EBC) Benannte Stelle Interoperabilität beim Eisenbahn-Bundesamt

Planegg

Müller-BBM GmbH Akustisches Prüflaboratorium

Erfurt

TÜV THÜRINGEN ANLAGENTECHNIK GmbH & Co. KG

TÜV Thüringen e.V.

Mönchengladbach

Öffentliche Prüfstelle für das Textilwesen der Hochschule Niederrhein GmbH

Groß Kreutz

Zertifizierungsstelle im Zentrum für Gewerbeförderung der Handwerkskammer Potsdam

St. Ingbert

KL-Certification GmbH

Darmstad

Technische Universität Darmstadt Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik

Institut für Schweißtechnik und Ingenieurbüro Dr. Möll GmbH

VHT Institut für Leichtbau Trockenbau Holzbau GmbH

Technische Universität Darmstadt Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Konformitätsbewertungsstelle bei der Hessischen Eichdirektion

Magdeburg

Kiwa GmbH Niederlassung Glaslabor

Braunschweig

NavCert GmbH

Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Konformitätsbewertungsstelle der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)

Grebenstein

ISW GmbH

Ingenieurbüro für Schweißtechnik Wienecke Dipl.-Ing. Heiko Wienecke

Stuttgart

IEA GmbH & Co. KG

DEKRA Automobil GmbH

GTÜ Anlagensicherheit GmbH

UNIVERSITÄT STUTTGART INSTITUT FÜR FÖRDERTECHNIK UND LOGISTIK

WSPLab Dr.-Ing. Frank Bitter

MATERIALPRÜFUNGSANSTALT UNIVERSITÄT STUTTGART

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Universität Stuttgart für die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut, (FMPA))

Universität Stuttgart Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE)

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz Fachbereich Holz und Metall der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Konformitätsbewertungsstelle des Regierungspräsidiums Tübingen, Abteilung 10, Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

DEKRA Certification GmbH

DEKRA Testing and Certification GmbH

MDC MEDICAL DEVICE CERTIFICATION GMBH

Bad Reichenhall

Konformitätsbewertungsstelle beim Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht

Kleinmachnow

Konformitätsbewertungsstelle des Landesamts für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg

Szkolenie Online - Import z Chin

Bremen

Konformitätsbewertungsstelle der Landeseichdirektion (LED) Bremen

Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen)

Kiel

Konformitätsbewertungsstelle bei der Eichdirektion Nord

Schwäbisch Gmünd

IFO – Institut für Oberflächentechnik GmbH

Hückelhoven

ISP Institut für tragende Kunststoffkonstruktionen GmbH

Hannover

Konformitätsbewertungsstelle beim Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

Bad Kreuznach

Konformitätsbewertungsstelle im Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz

Saarbrücken

CTC advanced GmbH

Konformitätsbewertungsstelle beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Drezno

Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen Friedrich-Siemens-Laboratorium

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

Handwerkskammer Dresden Zertifizierungsstelle der Handwerkskammer Dresden

Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen. Zertifizierungsstelle am Institut für Stadtbauwesen und Straßenbau

Konformitätsbewertungsstelle des Staatsbetriebs für Mess- und Eichwesen (SME)

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

Halle

Konformitätsbewertungsstelle des Landeseichamts Sachsen-Anhalt (LEA)

Ilmenau

Konformitätsbewertungsstelle beim Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV)

Sankt Augustin

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Primasens

PFI – PRÜF-UND FORSCHUNGSINSTITUT PIRMASENS E.V.

Berlin

DGZFP – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG E.V.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

bupZert GmbH

BAU-ZERT e. V. – Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe, Baustoffüberwachung Transportbeton, Mörtel und Trockenbeton

Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg

Berlin Cert Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH

DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM)

Nürnberg

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Frankfurt nad Menem

Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V.

Warringtonfire Frankfurt GmbH

DQS Medizinprodukte GmbH

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V.

Haan

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Persönliche Sc

Groß-Umstadt

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik

Offenbach

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Düsseldorf 

DEUTSCHER VERBAND FÜR SCHWEIßEN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V. DVS-PERSZERT IM DVS

DVS ZERT GmbH

GSI – Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH

VDZ Service GmbH

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e. V.

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Hebezeuge, Sicherheitskomponenten und Maschinen Fachbereich Holz und Metall der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Szkolenie Online - Import z Chin

Langenhagen

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Dortmund

EMC Test NRW GmbH electromagnetic compatibility

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Hartmannsdorf

SLG PRÜF UND ZERTIFIZIERUNGS GMBH

Chemnitz

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. – An-Institut der Technischen Universität Chemnitz

Bönnigheim

HOHENSTEIN LABORATORIES GmbH & Co. KG

Mannheim

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung Fachbereich Nahrungsmittel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMSICHERHEIT UND ARBEITSMEDIZIN mbH

Freiberg

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg DVGW-Prüflaboratorium Energie

MPA Dresden GmbH

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

Unterleinleiter

EMCCons Dr. RAŠEK GmbH & Co. KG

Reichenwalde

Eurofins Product Service GmbH

Freiburg

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE TestLab Solar Facades

Mainz

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Maschinen und Fertigungsautomation Fachbereich Holz und Metall

Blomberg

PHOENIX TESTLAB GMBH

Wiesbaden

Hochschule RheinMain Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen, Materialprüfanstalt für Bauwesen (MPA) Wiesbaden

Güteschutz Hessenbeton e. V.

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Druck und Papierverarbeitung Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Ludwigshafen

BASF SE – Ludwigshafen

Gräfelfing

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München FIW München

Karlsruhe

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine

Rosenheim

ift Rosenheim GmbH

Eberswalde

MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

Hanower

Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte e. V.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H)

Duisburg

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V.

Norymberga

LGA Bautechnik GmbH

Ostfildern

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV-ZERT Baden-Württemberg) e. V.

Neuwied

Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e.V. – Abt. Überwachung und Zertifizierung

Greven

Kiwa GmbH Niederlassung TBU

Lipsk

IFBT GmbH – Institut für Fassaden- und Befestigungstechnik

HFB Engineering GmbH

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH – MFPA Leipzig GmbH

Großburgwedel

BAU-ZERT e.V. – Güteschutz Betonbauteile, Materialprüfinstitut Nord

Burgwedel

Säurefliesner-Vereinigung e. V. Institut für Wand- und Bodenbeläge

Güteüberwachung Kies, Sand, Splitt und Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e. V. Leinfelden-Echterdingen 

INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH

Hagen

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter StrAus-Zert e. V.

Celle

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Wismar

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH

CERT Baustoffe GmbH

Szkolenie Online - Import z Chin

Weimar

Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA Weimar)

Beckum

Kiwa GmbH Niederlassung Zemlabor

Kaiserslautern

Technische Universität Kaiserslautern Materialprüfamt

Achen

PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

TFI Aachen GmbH

I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH

RWTH Aachen University Institut für Bauforschung (ibac) Lehrstuhl für Baustoffkunde

Flörsheim-Wicker

Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut

Würzburg

SKZ – Testing GmbH

Neustadt

Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)

Velbert

Centrum stavebního inženýrství

Wahlstedt

asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Dessau

TÜV NORD MPA Gesellschaft für Materialprüfung und Anlagensicherheit mbH & Co. KG Niederlassung Bauinstitut Dessau

Waldkirch

Institut für Baustoffprüfung Waldkirch GmbH

Kornwestheim

Institut Dr. Haag GmbH

Konstancja

Hochschule Konstanz – HTWG Öffentliche Prüfstelle für Baustoffe und Geotechnik

Münster

Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH

Bad Honnef

BMFcert GmbH

Pinneberg

HNL Ingenieur- und Prüfgesellschaft mbH

Fladungen

Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch

Dachau

Technische Universität München Forschungslabor für Haustechnik

Rohrbach

Friedmann & Kirchner Gesellschaft für Material- und Bauteilprüfung mbH

Rottweil

Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Naunhof

Institut Dr. Körner & Partner – Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

Oberhausen

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH

Euskirchen

GfB Baustoffprüfstelle Erft-Labor GmbH

Sulzbach

SGS-TÜV Saar GmbH

Stephanskirchen

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

Leverkusen

TÜV SÜD CHEMIE SERVICE GMBH

Forchtenberg

KRIWAN Testzentrum GmbH

Frontenhausen

STC Germany GmbH

Aalen

Zertifizierung BauProdukte e. V. (ZertBauP e. V.)

ECS European Certification Service GmbH

Crimmitschau

ZERTbauprüf 

Straßkirchen

CSA Group Bayern GmbH

Hüllhorst

Obering. Berg & Lukowiak GmbH

Wilhelmshaven

PZT GmbH

Schwerin

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Isseroda

Dr. Hutschenreuther GmbH

Kassel

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Szkolenie Online - Import z Chin

Uznawane jednostki spoza Europy

Na mocy umów o wzajemnym uznawaniu zawartych przez Unię Europejską, na rynek europejski dopuszczane są również towary, które posiadają certyfikaty z laboratoriów australijskich, japońskich, kanadyjskich, amerykańskich szwajcarskich  i nowozelandzkich. Ich listę również można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Jednostki notyfikowane – dlaczego są ważne?

Jednostki notyfikowane są niezależnymi ośrodkami, które dbają o to, aby do sprzedaży nie został wprowadzony sprzeczny z normami unijnymi. Jako jedyne w Europie posiadają uprawnienia do wystawiania certyfikatów potrzebnych do umieszczenia na produkcie oznaczenie CE. W Polsce oraz wśród jej sąsiadów znajduje się wiele takich jednostek, które posiadają uprawnienia w przeprowadzaniu testów w najpopularniejszych kategoriach.

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0