EORI – co to takiego?

EORI - co to takiego?

Oznacza to spore ułatwienie w handlu międzynarodowym. Dzięki postępowi technologicznemu mogą brać udział nawet najmniejsze podmioty. EORI to baza służąca rejestracji tych uczestników wymiany towarowej na terenie UE, którzy prowadzą handel z podmiotami znajdującymi się poza Unią. Funkcjonowanie tego systemu znacznie przyspiesza załatwianie formalności i operacji celnych.

Bezsprzecznie, każdy przedsiębiorca sprowadzający towar z m.in. Chin musi posiadać numer EORI. Jest to nie tylko udogodnienie, ale także obowiązek. Przede wszystkim radzimy zorientować w zawiłościach procedury rejestracyjnej, którą postaramy się przybliżyć.

EORI – czy to dla mnie?

Jeśli masz do czynienia z organami celnymi na terenie Unii Europejskiej, czy zgłaszasz towary do odprawy celnej, niewątpliwie prowadzisz handel z podmiotami spoza UE. Wtedy rejestracja w systemie EORI to dla Ciebie konieczność, ponieważ bez tego nie będziesz mógł przejść przez procedury celne.

Osoby fizyczne nie mają obowiązku posiadania takiego numeru, nawet jeżeli kupują towary spoza UE. Podczas zgłoszeń celnych należy wpisać po prostu „NATURAL PERSON”.

Numer EORI

Po rejestracji w systemie nadawany zostaje unikatowy numer EORI. Dany podmiot może dokonać rejestracji tylko jeden raz. Struktura numeru przedstawia się następująco:

  1. dla podmiotów krajowych:  litery PL + numer NIP + pięć zer (chyba, że podmiot posiada numer REGON, wtedy ostatnie 5 cyfr tego numeru zastępuje zera)
  2. dla podmiotów z państw trzecich, które chcą zarejestrować się w Polsce: litery PL + ciąg 14 cyfr + znak Z
    Numer służy nie tylko identyfikacji przedsiębiorców prowadzących import do krajów UE. W rezultacie, pozwala również posiadaczowi EORI uzyskać informacje na temat innych podmiotów (po ich uprzedniej zgodzie).

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak się zarejestrować?

Rejestracji dokonuje zawsze osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu przedsiębiorcy przed organami Służby Celnej. Można tego dokonać osobiście w urzędach lub oddziałach celnych w Polsce, listownie lub przez Internet. Rejestracja internetowa odbywa się za pomocą strony https://puesc.gov.pl/ w następujących krokach:

  1. utworzenie przez osobę fizyczną konta na portalu PUESC
  2. rejestracja osoby fizycznej (w większości przypadków niezbędna będzie wizyta w najbliższym urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze UCS z dokumentem w celu potwierdzenia tożsamości; zwolniona będzie z tego osoba fizyczna, która posiada certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP)
  3. uzyskanie certyfikatu celnego
  4. przesłanie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. odpis z rejestru działalności gospodarczej KRS/EIDG, NIP, REGON)
  5. rejestracja firmy w SISC wraz z nadaniem numeru EORI (potwierdzenie nadania numeru otrzyma na podany adres e-mail osoba, która rejestrowała firmę w jej imieniu).

W przypadku braków formalnych numer zostanie nadany tymczasowo. Wtedy należy uzupełnić wszystkie dokumenty w ciągu 30 dni.

Rejestracji należy dokonać najpóźniej w dniu wykonywania pierwszej operacji celnej, ponieważ zwykle na nadanie numeru czeka się od jednego do kilku dni. Chociaż zdarza się, że przez nagromadzenie wpływających wniosków ten czas się wydłuża. Dlatego radzimy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć proces rejestracji. 

Bez numeru EORI importowany towar nie przejdzie przez odprawę celną, podczas gdy rejestracja jest bezpłatna. Reasumując, jeśli planujesz rozpoczęcie handlu z Chinami, to przygotuj się i zawczasu zarejestruj swoją firmę. 

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11