Dyrektywa plastikowa

Zaczyna się dostrzegać szkodliwy wpływ używania plastiku na środowisko naturalne. Koleją rzeczy jest zapobieganie zanieczyszczaniu naszego otoczenia, więc niektóre rządy przedsięwzięły niezbędne środki do ograniczenia odpadów. Parlament Europejski wraz z Radą UE wydali dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu wyrobów sztucznych na gospodarkę naturalną. Sprawdź, co konkretnie zawiera dyrektywa plastikowa.

dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa (pełna treść dyrektywy) weszła w życie zastępując jej poprzedniczkę z maja 2018 roku. Klauzule w niej zawarte dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i mają zostać spełnione do 2021 roku. Dyrektywa zmienia wykorzystanie używanych w życiu codziennym drobnych jednorazowych wyrobów plastikowych, a tym samym znacząco wpływa na życie każdego obywatela Unii Europejskiej, w szczególności przedsiębiorców wytwarzających lub rozprowadzających takie produkty.

Główny cel dyrektywy

Dyrektywa jest częścią planu wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Polega ona na zmniejszeniu odpadów poprzez ponowne wykorzystanie materiału, również w zmienionej formie. Głównymi wyrobami zaśmiecającymi środowisko są przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Szacuje się, że stanowią one 50% odpadów w środowisku morskim. Dlatego też, organy UE pragną je zwalczyć.

Jakich materiałów dotyczy dyrektywa plastikowa?

Dyrektywą objęte są tworzywa sztuczne produkowane przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub tworzywa sztuczne produkowane z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji wyjściowych nie występujących naturalnie. Materiały polimerowe występujące całkowicie naturalnie nie powinny wchodzić w zakres tej definicji.

W rozumieniu niniejszej dyrektywy, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oznaczają takie, które są używane tylko raz lub przez bardzo krótki okres przed pozbyciem się ich. Z zakresu definicji wyłączone są produkty z tworzyw sztucznych przeznaczone, zaprojektowane lub wprowadzone do obrotu tak, aby były używane wielokrotnie, jak szklane czy metalowe pojemniki na napoje oraz pojemniki na żywność na więcej niż jedną porcję. Na liście wyrobów niepożądanych znajdują się także zawierające tworzywa sztuczne filtry do wyrobów tytoniowych, jak i jednorazowe zakrętki oraz wieczka do butelek z tworzyw sztucznych.

Szkolenie Online - Import z Chin

Co dyrektywa plastikowa oznacza dla przedsiębiorców?

Jednym z celów dyrektywy plastikowej jest zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do stosowania produktów, które nadają się do wielokrotnego użytku, a gdy staną się odpadami – do przygotowania do ponownego użycia i poddania recyklingowi. Wprowadza to pewne ograniczenia rynkowe. Oznacza to wykształcenie nowych nawyków konsumenckich i przerzucenie się na bardziej „zielone” alternatywy, które przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć. Przyśpiesza to innowację oraz rozwój nowych produktów.

W rozumieniu tej dyrektywy, producent to każda osoba, która ma siedzibę w danym państwie członkowskim, i która profesjonalnie produkuje, wypełnia, sprzedaje lub importuje i wprowadza do obrotu produkty SUP (single-use plastics, plastikowe wyroby jednorazowego użytku) z tego państwa członkowskiego, a także podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, które profesjonalnie zajmują się sprzedażą produktów SUP bezpośrednio dla użytkowników.

Państwa członkowskie w świetle danej dyrektywy powinny wprowadzić systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jedną z ich odmian jest rejestracja w BDO. Innym z obowiązków producentów jest pokrywanie kosztów środków służących upowszechnianiu wiedzy o ochronie środowiska wśród konsumentów. W przypadku naruszenia przepisów przewiduje się sankcje.

dyrektywa plastikowa

Produkty jednorazowego użytku podlegające zmniejszonemu stosowaniu

W dyrektywie nie zostało określone, do jakiego stopnia należy zmniejszyć stosowanie niżej wymienionych artykułów.

1. Kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka.

2. Pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która:

  • jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos;
  • zazwyczaj jest spożywana bezpośrednio z pojemnika;
  • jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Produkty jednorazowego użytku poddane zakazowi wprowadzania do obrotu

1. Patyczki higieniczne, z wyjątkiem wymazówek używanych do celów medycznych.

2. Sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki).

3. Talerze.

4. Słomki, z wyjątkiem słomek używanych do celów medycznych.

5. Mieszadełka do napojów.

6. Patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków (przeznaczone dla konsumentów).

7. Pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która:

  • jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos;
  • zazwyczaj jest spożywana bezpośrednio z pojemnika;
  • jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

8. Wykonane z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.

9. Wykonane z polistyrenu ekspandowanego kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.

Dodatkowo, dyrektywa wskazuje produkty, na które zostały nałożone dodatkowe wymogi dotyczące znakowania, objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz wymogiem upowszechniania wiedzy przez producenta.

Sprawdź inne dyrektywy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11