Dokument SAD

Decydując się na import towarów z zagranicy należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które będą potrzebne przy odprawie celnej. Najważniejsze z nich to Bill of Lading, Commercial Invoice i Packing List. Po dokonaniu odprawy celnej importer otrzymuje dokument SAD, czyli Jednolity Dokument Administracyjny.

Dokument SAD

Czym jest dokument SAD?

Dokument SAD (ang. Single Administrative Document) jest uniwersalnym statystycznym dokumentem celnym, wykorzystywanym podczas dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych. SAD ma bezwzględne zastosowanie przy imporcie wszystkich towarów z zagranicy, niezależnie od ich rodzaju lub pochodzenia. W Polsce ten dokument jest wymagany od 11 kwietnia 1998 roku.

Jednolity Dokument Administracyjny wprowadzono w celu usprawnienia statystyki celnej, jednocześnie zastępując 6 innych wymaganych wcześniej przy odprawie celnej dokumentów. Jego wprowadzenie miało również uprościć stosowane dotychczas w międzynarodowym obrocie towarowym procedury tranzytowe oraz procedury przywozowe i wywozowe.

Formularz SAD – zróżnicowanie

 Formularz SAD łącznie składa się z 8 kart, które są stosowane zamiennie w zależności od danej procedury: karty 1, 2, 3  dotyczą formalności związanych z wywozem towarów; karty 4 i 5 dotyczą tranzytu oraz potwierdzenia unijnego statusu towarów; karty 6, 7 i 8 dotyczą formalności związanych z przywozem towarów (najważniejsze w kontekście importu).

Biorąc udział w procedurze celnej, formularze SAD można zastosować na dwa sposoby:

  • Pełen zestaw formularzy – uczestnik odprawy celnej stosuje wszystkie karty dokumentu SAD, które są potrzebne do procedury wywozowej, tranzytowej oraz przywozowej.
  • Częściowe stosowanie formularzy – zastosowanie przez uczestnika odprawy celnej tylko tych kart, które są potrzebne do wypełnienia formalności na jednym z etapów obrotu towarowego, np. jedynie przywozu lub wywozu towarów.

Mimo wszystko biorąc pod uwagę złożoność całego procesu, zwykle korzysta się z pełnego zestawu formularzy.

Szkolenie Online - Import z Chin

Gdzie znaleźć i w jaki sposób wypełnić formularz SAD?

Wzór formularza dokumentu SAD jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce „Cło” – „Formularze” oraz na stronie internetowej.

Wszystkie zgłoszenia celne, bez względu na rodzaj procedury, dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej. Następnie przesyłane są do systemów celnych jako komunikaty podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

Samodzielne wypełnienie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego nie jest możliwe, należy to zrobić za pośrednictwem agencji celnej zajmującej się odprawą towaru. Jedynie osoby wpisane na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów, które posiadają uprawnienia uzyskane po zdaniu odpowiedniego egzaminu państwowego, mogą samodzielnie dokonać odprawy.

Wypełnienie dokumentu SAD przez osobę chcącą przetransportować towar polega na starannym wypełnieniu poszczególnych pól oznaczonych numerami. Pola oznaczone drukowanymi literami wypełniają organy celne. Dokument należy wypełniać rozważnie. Każda wprowadzana zmiana musi zostać zaparafowana przez osobę upoważnioną do dokonania zgłoszenia celnego, potwierdzoną przez odpowiednie organy.

Dokument SAD – podsumowanie

Jednolity Dokument Administracyjny może wydawać się nieco problematycznym dokumentem. Po wnikliwym zapoznaniu się z zasadami jego stosowania oraz strukturą i treścią formularzy nie powinien stanowić on jednak większych problemów. Poprawne jego uzupełnienie ma na celu usprawnić statystykę celną. Jest on niezbędnym dokumentem przy przeprowadzaniu wszystkich czynności związanych z odprawą celną.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8