Co to jest CE?

Przy planowaniu sprowadzania towarów zza granicy, jedną z najważniejszych czynności jest dokładne zapoznanie z aktualnie obowiązującymi wymogami dotyczącymi importu. Jednym z takich wymogów może być oznakowanie CE na produktach. W tym artykule wytłumaczymy co to jest CE, kiedy należy je używać oraz jak można je uzyskać.

Co to jest CE?

Chociaż CE nazywane jest często certyfikatem, w rzeczywistości nim nie jest. Za tym skrótem ukrywa się sformułowanie z języka francuskiego „Conformité Européenne” (zgodność europejska), które oznacza spełnianie wymagań, opisanych w Dyrektywach Nowego Podejścia, przez dany towar. Wymogami tymi są bezpieczeństwo zdrowotne i jakościowe produktów. Oznaczenie to na przedmiotach uprawnia do ich sprzedaży na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Obecnie, do tego obszaru należą wszystkie państwa UE, a także Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Wielka Brytania wraz z końcem 2021 roku przestanie uznawać oznaczenia CE na rzecz nowego znaku UKCA.

Które produkty powinny być oznaczone symbolem CE?

Znak CE powinien znajdować się obowiązkowo na:

  • wszystkich nowych wyrobach, które wytwarzane są w państwach członkowskich lub trzecich;
  • wyrobach używanych, które importowane są z państw trzecich;
  • wyrobach, które uległy istotnym modyfikacjom.

Jednak nie wszystkie kategorie importowanych produktów muszą posiadać takie oznaczenie. Ta kwestia jest dokładnie zdefiniowana w odpowiednich dyrektywach, warto więc dobrze się z nimi zapoznać. Przykładowymi przedmiotami, które obowiązuje oznakowanie CE, są między innymi maszyny, zabawki, sprzęt elektryczny (taki jak RTV i AGD, telefony czy komputery) czy sprzęt ochrony indywidualnej (np. kaski, okulary przeciwsłoneczne).

Więcej informacji na temat znakowania importowanych produktów można znaleźć w artykułach zatytułowanych Jakie wyroby muszą posiadać CE? oraz Jakie produkty nie muszą posiadać CE?.

Szkolenie Online - Import z Chin

Jak uzyskać CE?

Obowiązek uzyskania takiego oznakowania na towarze leży po stronie producenta. Jest to sześciostopniowa procedura. Najpierw należy zapoznać się z odnośnymi dyrektywami, a następnie zweryfikować wymagania dla poszczególnych grup produktów. Jeśli istnieje taka potrzeba, warto poszukać instytucji certyfikującej znajdującej się w obszarze Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie produktu pod kątem wymogów bezpieczeństwa oraz przygotowanie jego technicznej dokumentacji. Po uzyskaniu deklaracji zgodności należy umieścić oznakowanie CE na produkcie. Warto pamiętać, iż znak ten musi spełniać określone wymogi prawne, z których najważniejszymi są:

  • Naniesienie znaku wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela;
  • Umieszczenie znaku na produkcie lub tabliczce znamionowej w sposób czytelny, widoczny i niezmywalny;
  • Oznakowanie ma składać się wyłącznie z liter CE, a wysokość oznakowania to przynajmniej 5mm. W przypadku powiększenia znaku należy zastosować się do proporcji zawartych we wzorze znaku, który znajduje się w II załączniku do rozporządzenia 765/2008/WE;
  • Umieszczenie jednego bądź kilku numerów identyfikacyjnych jednostek notyfikowanych tuż obok znaku CE.

Istnieje jednak kilka odstępstw, w których dopuszcza się umieszczenie oznakowania CE na opakowaniu, etykiecie (np. w formie naklejki). Zezwala się na to, gdy:

  • Umieszczenie znaku na wyrobie nie jest możliwe (np. w przypadku materiałów wybuchowych);
  • Nie ma możliwości zachowania minimalnych wymiarów oznaczenia (np. w przypadku produktu o małym rozmiarze;
  • Nie ma pewności, że znak będzie widoczny i czytelny dla konsumenta.

Podsumowanie

Oznaczenie produktów znakiem CE jest bardzo istotne przy wprowadzaniu produktu na rynek Europejskiej Strefy Gospodarczej. Uprzednio warto jednak upewnić się, czy dany towar powinien być oznakowany oraz w jaki sposób należy umieścić na nim symbol CE. Wszystkie dokładne informacje znajdują się w dyrektywach nowego podejścia, z którymi warto się zapoznać.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3