Certyfikaty w imporcie

Pragnąc rozpocząć import z danego kraju, należy wcześniej dokładnie zapoznać się z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi procedur. Import jest procesem pełnym formalności, dlatego łatwo czuć się przytłoczonym. Aby tego uniknąć, przygotowaliśmy poniższy artykuł opisujący poszczególne certyfikaty w imporcie, zarówno te obowiązkowe, jak i dobrowolne. Warto zaznaczyć, iż obowiązkowe certyfikaty będą się różniły w zależności od rodzaju produktu. Poniżej przedstawiamy przykładowe certyfikaty, które mogą być wymagane na danych rynkach docelowych.

certyfikaty w imporcie

Certyfikaty obowiązkowe w imporcie

Certyfikat CE (Conformité Européenne) w Unii Europejskiej

Chcąc wprowadzić produkt na rynek europejski, kluczowym certyfikatem jest CE, który zapewnia konsumentów o zgodności produktu z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości. Szczególnie wymagany jest w przypadku elektroniki, zabawek, maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

Aby otrzymać certyfikat CE (nazwa potoczna) należy przeprowadzić szereg badań, na podstawie których wystawiona zostaje odpowiednia deklaracja zgodności. Warto zaznaczyć, iż nie ma jednej konkretnej organizacji wydającej CE. Producent samodzielnie deklaruje zgodność i oznacza produkt znakiem CE na podstawie sprawozdań z badań.

Co grozi w przypadku braku wymaganego CE?

Za wprowadzenie na rynek produktów pozbawionych oznaczenia CE bądź niespełniających wymagań dyrektyw i norm, grozi kara grzywny w wysokości do 100 000 złotych. Taki produkt zostaje również wycofany z rynku, a producent zobowiązany jest do odkupienia produktu od klientów, którzy zdążyli już go nabyć.

Kary nakładane są także, gdy produkty, wobec których nie ma wymagań co do oznaczenia CE, są nim oznakowane.

Szkolenie Online - Import z Chin

Certyfikat CCC (China Compulsory Certification) w Chinach

Chcąc wprowadzić produkt stricte na rynek chiński, niezbędnym certyfikatem jest CCC. Lista produktów wymagających CCC jest publikowana przez chińskie władze i dotyczy różnorodnych kategorii, na przykład elektronika, elektryka pojazdy, zabawki oraz produkty domowe. Produkty objęte certyfikatem CCC muszą go posiadać przed wejściem na chiński rynek.

Co grozi w przypadku braku wymaganego CCC?

Brak certyfikatu bądź oznakowania CCC może skutkować zatrzymaniem importu, a także karami.

Certyfikaty sanitarne

Certyfikaty sanitarne są niezbędne w przypadku produktów, które mają kontakt z ciałem bądź są spożywane. Należą do nich wszelkie produkty spożywcze, zwierzęce, suplementy diety oraz kosmetyki.

Świadectwa sanitarne mogą być wydawane przez różne organy, w tym agencje zdrowia publicznego, inspekcje żywnościowe bądź inne odpowiednie instytucje, w zależności od kraju eksportującego oraz rodzaju produktu.

Certyfikaty fitosanitarne

Certyfikaty fitosanitarne są kluczowym elementem w handlu produktami roślinnymi, takimi jak:

  • rośliny (w tym również rośliny ozdobne)
  • nasiona
  • warzywa
  • owoce
  • drewno.

Certyfikat ten potwierdza, iż dany produkt jest wolny od szkodników i chorób roślin, a także spełnia wymagania sanitarno-fitosanitarne kraju importującego.

Za wystawienie owego certyfikatu odpowiedzialne są organizacje fitosanitarne w kraju eksportującym, które najpierw przeprowadzają niezbędne badania.

Certyfikat FCC (Federal Communications Commission) w Stanach Zjednoczonych 

Certyfikat FCC jest niezbędny dla sprzętu radiowego i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzanych na rynek w Stanach Zjednoczonych. Zapewnia on, iż dany produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa elektromagnetycznego i nie powodują zakłóceń radiowych.

Aby go otrzymać, producent zobowiązany jest przetestować produkt w akredytowanym laboratorium, a następnie zgłosić się do organu wystawiającego certyfikat FCC – Federal Communications Commission.

Certyfikat FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych

Certyfikat FDA wymagany jest, gdy chcemy wprowadzić na rynek w Stanach Zjednoczonych m.in.:

  • produkty spożywcze
  • suplementy diety
  • kosmetyki
  • leki
  • sprzęt medyczny.

Produkty te muszą spełniać amerykańskie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Producent zobowiązany jest złożyć odpowiednią dokumentację i przeprowadzić testy, aby móc otrzymać certyfikat wystawiany przez Administrację Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Certyfikaty dobrowolne (nieobowiązkowe) w imporcie

Certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)

ISO 9001 dotyczy wszystkich rodzajów produktów i usług, a jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów. Wydawany jest przez niezależne organizacje certyfikujące, takie jak Bureau Veritas bądź DNV.

Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

Dotyczy produktów z drewna i papieru, takich jak m.in. meble drewniane, papier i opakowania, konstrukcje drewniane oraz produkty biurowe. Dokument FSC ten potwierdza, iż drewno używane do produkcji jest pozyskiwane w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego gospodarowania, co dodatkowo zwiększa wiarygodność i atrakcyjność produktów.

Certyfikat FSC wystawiany jest przez niezależne jednostki certyfikujące, zatwierdzone przez Forest Stewardship Council.

Certyfikat BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Standard BSCI dotyczy różnych branż, ponieważ skupia się na warunkach pracy i etyce w łańcuchu dostaw. System BSCI obejmuje pracodawców zapewniających godne warunki pracy, co zwiększa zaufanie klientów.

Certyfikat BSCI jest przyznawany na podstawie audytów przeprowadzanych przez zewnętrzne firmy audytorskie.

Certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice)

Dotyczy produktów z branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz spożywczej, takich jak: kosmetyki, leki i suplementy diety, produkty medyczne, żywność i napoje. Certyfikat ten potwierdza, iż producent przestrzega wytycznych dotyczących dobrej praktyki wytwarzania i kontroli jakości produktów. Aby go otrzymać, producent musi zezwolić na przegląd procedur, audyty oraz regularne inspekcje przeprowadzane przez organizacje certyfikujące.

Warto zaznaczyć, iż niektóre dobrowolne certyfikaty są bardzo cenione na rynku, a ich brak może znacznie wpłynąć na zaufanie konsumentów bądź partnerów biznesowych.

Ile kosztują certyfikaty do importu?

Na ceny poszczególnych certyfikatów wpływa wiele czynników, takich jak rodzaj produktu, wielkość firmy, liczba pracowników, a także skomplikowanie procesów produkcyjnych. Ceny zatem wahają się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. Są to natomiast jedynie szacowane koszty, dlatego przed rozpoczęciem certyfikacji warto osobiście skontaktować się z agencjami i jednostkami certyfikującymi, które będą w stanie udzielić dokładnych informacji.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3