Certyfikacja CCC

Certyfikacja CCC (skrót dla China Compulsory Certificate), porównywalna z europejską certyfikacją CE, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom, ochronę środowiska i bezpieczeństwo państwa. Po dołączeniu przez Chiny do Światowej Organizacji Handlu (WTO) 11 grudnia 2001 r. Państwo Środka podjęło skoordynowane wysiłki w celu wypełnienia zobowiązań członkowskich. Rząd ustanowił nowy, niezależny system certyfikacji w celu realizacji zasady „wolnego handlu”. Ułatwiło to Chinom wejście na olbrzymi rynek i zapewniło większą pewność prawną oraz swobodę handlu.

certyfikacja CCC

Czym jest certyfikacja CCC?

Przez niektórych nazywany „chińskim CE” bądź „potrójnym C”, jest wymaganym oznaczeniem dla towarów wprowadzanych do obrotu na terenie Chin. CCC zostało wprowadzone w 2002 roku i można porównać je do europejskiego oznakowania CE wymaganego na towary importowane do Europy.

Certyfikacja CCC powstała w wyniku integracji dwóch obowiązujących wcześniej systemów kontroli w Chinach, a mianowicie „CCIB” (znak bezpieczeństwa, wprowadzony w 1989 r., wymagany dla 47 kategorii produktów) oraz „CCEE” (zwany również „wielkim murem” dla 7 kategorii towarów elektrycznych) w jedną procedurę. W ramach porozumień WTO, Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz wspólnych przepisów międzynarodowych, AQSIQ (Administracja ds. Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny) wraz z CNCA (Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej) ustanowili przepisy dotyczące certyfikatu CCC (AQSIQ-117), formalnie ustanawiając certyfikat CCC. Następnie CNCA rozpoczęło prace nad pierwszymi wnioskami o certyfikację łącznie 132 różnych typów produktów z 19 kategorii, stosując zasadę „ujednolicenia katalogu produktów, administracji, oceny, oznakowania CCC oraz opłat”.

Jeżeli produkt wprowadzany do obiegu na chińskim rynku nie posiada wymaganego certyfikatu CCC, towar może zostać zatrzymany przez Urząd Celny przed wjazdem do Chin. Dlatego należy wcześniej zapoznać się z listą kategorii produktów objętych wymogiem naniesienia tego oznaczenia.

Szkolenie: Import z Chin

Na jakie produkty jest wymagany certyfikat CCC?

 • Przewody elektryczne i kable
 • Przełączniki obwodów, urządzenia elektryczne do ochrony lub połączenia
 • Aparatura elektryczna niskiego napięcia
 • Silniki o małej mocy
 • Narzędzia elektryczne
 • Maszyny spawalnicze
 • AGD i podobne urządzenia elektryczne
 • Urządzenia audio i wideo (z wyłączeniem urządzeń audio do nadawania)
 • Sprzęt technologii informatycznych
 • Aparatura oświetleniowa (bez urządzenia oświetleniowego o napięciu niższym niż 36V)
 • Pojazdy silnikowe i akcesoria bezpieczeństwa
 • Opony pojazdów silnikowych
 • Okulary ochronne
 • Maszyny rolnicze
 • Produkty terminalu telekomunikacyjnego
 • Sprzęt gaśniczy
 • Produkty ochrony bezpieczeństwa
 • Produkty bezprzewodowej sieci LAN
 • Materiały dekoracyjne
 • Zabawki

Zanim certyfikowane produkty CCC mogą zostać przesłane do Chin, należy na nie wcześniej zgodnie z chińskimi wytycznymi nanieść logo CCC. Dokładne przepisy dotyczące oznakowania dostarczane są przez chińskie władze CNCA. Zgodnie z chińskimi przepisami, producent ma prawo do wyboru metody znakowania (formowanie wytryskowe, laser, drukarka, grawerownaie, prasa, unikatowe etykiety) o ile spełniają przepisy CNCA i wymogi czytelności produktów. Poszczególnych grup produktów mogą dotyczyć specyficzne ograniczenia lub wymogi. Dla bezpieczeństwa producent powinien wcześniej omówić kwestie proponowanego znakowania z organem certyfikacyjnym jeszcze podczas procesu certyfikacji.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10