Agencja celna

W ostatnich latach coraz bardziej zwiększa się liczba przedsiębiorców nawiązujących relacje biznesowe z zagranicznymi partnerami. Zakupione przez nich towary muszą przebyć wiele kilometrów, by dotrzeć do kraju przeznaczenia. Jednak, aby towar trafił do kupującego, musi on najpierw przejść odprawę celną oraz kilka innych procedur. W przypadku importu towarów spoza Unii Europejskiej wymagana jest znacznie większa ilość dokumentów oraz pozwoleń. W takich właśnie przypadkach warto zwrócić się o pomoc do agencji celnej. Czym tak dokładnie jest agencja celna?

Agencja celna

Czym jest agencja celna?

Agencja celna jest firmą, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem między przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Jej pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego, a swoją działalność opierają na Kodeksie Celnym.

Według zapisu we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, każdy podmiot i osoba fizyczna mogą ustanowić przedstawiciela, który będzie reprezentował ich przed organami celnymi poprzez dopełnienie wszelkich czynności i formalności wymaganych w Kodeksie Celnym. Istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa, które agencje celne mogą zaoferować swoim klientom:

  • Pośrednie – przedstawiciel działa we własnym imieniu na rzecz klienta: ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zaciągane zobowiązania, a w przypadku roszczeń dotyczących realizacji usługi, odpowiada on przed odpowiednimi organami;
  • Bezpośrednie – przedstawiciel działa na rzecz i w imieniu klienta: w przypadku niedopilnowania procedur, to na klienta spada odpowiedzialność przed organami.

Jedynie agenci celni lub upoważnieni pracownicy mogą, w imieniu klienta, dokonać zgłoszenia celnego w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego. Warto jest mieć na uwadze to, że Agencje Celne bardzo często działają przy firmach spedytorskich i oferują tego typu usługi.

Szkolenie Online - Import z Chin

Czym zajmuje się agencja celna?

Do zadań wykonywanych przez agencję celną należą między innymi:

  • dokonywanie zgłoszeń celnych;
  • przygotowanie i opracowanie dokumentów niezbędnych podczas odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT (dotyczącej ewidencjonowania obrotów handlowych między krajami Unii Europejskiej) lub deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym;
  • obliczanie i wykazywanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych;
  • pomoc w trakcie przeładunku i magazynowaniu towarów oraz pełna logistyka;
  • wystawianie świadectwa pochodzenia;
  • obliczanie kwot należności przywozowych i wywozowych;
  • wykonywanie odpraw celnych, również w procedurze uproszczonej.

Ponadto, agencja celna zajmuje się sprawdzaniem czy przewożone towary spełniają wszystkie wymogi rynku, na które mają zostać wprowadzone. Weryfikuje, czy posiadają wszystkie potrzebne certyfikaty i oznakowanie, np. CE. Jeśli dana partia nie posiada tego symbolu, agencja zobowiązana jest poinformować klienta o pojawieniu się takiej nieścisłości. Odpowiedzialność za dopełnienie tej formalności spoczywa bowiem na producencie.

Należy pamiętać, że to obowiązkiem importera jest zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów do odprawy celnej i dostarczenie ich do agencji celnej w celu przeprowadzenia odprawy.

Podsumowanie

Pośrednictwo agencji celnej podczas procesu importu towarów bardzo ułatwia przejście przez wszystkie procedury. Oferowane przez nią usługi mogą się okazać bardzo pomocne, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców oraz osób mających problem ze zrozumieniem niektórych prawnych zawiłości. Ponadto, przy często zmieniających się wymogach unijnych, warto mieć wsparcie zaufanego agenta celnego, który pomoże uniknąć ewentualnych pomyłek albo poniesienia dodatkowych kosztów.

Szkolenie Online - Import z Chin

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0